Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arbejdsskadeforsikring

Alle der udfører et arbejde, er omfattet af en arbejdsskadesikring og kan søge om erstatning, hvis personen kommer til skade

Alle personer, der udfører lønnet eller ulønnet, varigt eller midlertidigt arbejde i Danmark, er omfattet af lov om arbejdsskadesikring og kan få erstatning, hvis personen kommer til skade på sin arbejdsplads.

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade er en ulykke eller en erhvervssygdom opstået som en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Hvad er en ulykke?

En ulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Læs mere hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden et lignende arbejde.

Læs mere hos
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00