Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Anmeldelse af erhvervssygdomme

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervsbetingede lidelser

  

Pligten til at anmelde erhvervsbetingede lidelser påhviler læger og tandlæger. Anmeldelsen skal ske til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen, så snart lægen eller tandlægen bliver bekendt med lidelsen eller formodning herom.

Arbejdsgiver har dog ikke pligt til at anmelde

Har arbejdsgiveren en formodning om, at en ansat har fået en erhvervssygdom, kan anmeldelse ske til Arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring (AES). Arbejdsgiveren har dog ikke pligt til at anmelde.
 
Læs mere om AES  

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00