Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

AES-bidragssatser for 2019 er nu klar

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, AES, opkræver hver år bidrag fra Danmarks ca. 200.000 arbejdsgivere og udbetaler erstatning, hvis en lønmodtager bliver ramt af en erhvervssygdom. Fra 2018 til 2019 sker der en stigning på op til 23% for bidragssatserne til AES indenfor bygge- og anlægsbranchen.

Ligesom i 2018 opkræves der via AES en såkaldt arbejdsskadeafgift. Afgiften er pålagt alle danske virksomheder, men rammer desværre hårdt for virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, fordi afgiften er udregnet på grundlag af antallet af ulykker og erhvervssygdomme, og branchen har relativt mange arbejdsulykker.

 

Satser for bygge- og anlæg

Dansk Byggeris medlemsvirksomheder er hovedsageligt omfattet af en af nedenstående hovedbranchegrupper. Bidragssatser for de øvrige branchegrupper kan findes på www.virk.dk.

 

Branche-kode

Branchegruppe

Bidragssats for 2018 (kr.)

Bidragssats for 2019 (kr.)

Ændring (kr.)

Ændring (pct.)

11

Råstofudvinding

637

661

24

4

22

Industri

1.000

1.068

68

7

41

Bygge og anlæg – øvrige

1.593

1.667

74

5

42

Bygge og anlæg - VVS og elektrikere

942

1.156

214

23

71

Finansiering og forretningsservice

193

203

10

5

83

Offentlige og personlige tjenester, bl.a. renovation

487

576

89

18

Hvad er AES?

I 1999 besluttede Folketinget at oprette Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Formålet var at etablere en forsikringsordning, der udbetaler erstatninger for anerkendte erhvervssygdomme. AES har siden starten været obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere i Danmark. AES skal økonomisk hvile i sig selv. Derfor dækker arbejdsgivernes og de selvstændiges bidrag til AES alle udgifter til erstatninger og administration.

 

Hvad er en erhvervssygdom?

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Det må dermed ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

 

Arbejdsskadestyrelsen afgør sagerne

Det er hos Arbejdsskadestyrelsen, at en medarbejder eller dennes tandlæge eller læge skal anmelde en sag, hvis medarbejderen mener at have pådraget sig en erhvervssygdom. Arbejdsskadestyrelsen står for hele sagsbehandlingen og afgør, om medarbejderen har ret til erstatning. Hvis det vurderes, at medarbejderen har ret til erstatning for en pådraget erhvervssygdom, udbetaler AES erstatningen til den pågældende medarbejder.

 

Dansk Byggeri mener

Dansk Byggeri er imod den årlige arbejdsskadeafgift, da den desværre ikke bidrager til et bedre arbejdsmiljø. Afgiften udregnes på bagrund af antallet af arbejdsskader i en hel branche og fordeles på virksomhederne efter antallet af medarbejdere. Det betyder, at en virksomhed, der gør en stor indsats for arbejdsmiljøet, stadig skal betale samme bidrag, som en virksomhed, der intet gør. Afgiften falder først, når alle i branchen forbedrer arbejdsmiljøet.

 

Den nuværende udformning giver derfor ingen økonomiske incitamenter til at forbedre arbejdsmiljøet, men er alene en øget udgift på virksomhederne.

 

Kontakt

Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsmiljø, tlf. 72 16 00 00.

 

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00