Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Erstatning

Den forulykkede kan kun rejse krav om fortabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, hvis arbejdsgiveren kan drages til ansvar for ulykken

Det er altid en juridisk vurdering, hvorvidt der ydes tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte.

Kontakt forsikringsselskab ved tvivl

Derfor kan virksomheden eller den ansatte i tvivlstilfælde kontakte det forsikringsselskab, hvor virksomheden har sin erhvervsansvarsforsikring, eller kontakt Dansk Byggeri for at få en vurdering af sagen.

Arbejdsgiver og ansvar

Husk at en anmeldelse af en arbejdsulykke ikke pr. automatik betragtes som en anerkendelse af, at arbejdsgiveren pådrager sig ansvaret for arbejdsulykken.

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00