Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nærved ulykker

Når der ikke sker en ulykke, men det er lige før at det kunne ske, så taler man om en nærved-ulykke

  

Nærved ulykker er defineret som ulykker, hvor der ikke er sket væsentlig skade, men den egentlige årsag kunne have givet personskader. Fra myndighedernes side er det pålagt virksomhederne at registrere nærved ulykker. Find mere fakta, information og registrering af nærved-ulykker hos:

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg 

Nærved ulykker skal registreres

Ved registrering af nærved-ulykker vil arbejdsmiljøorganisationen efterfølgende kunne forebygge ulykker. Dette sker ved en gennemgang af registreringerne og iværksættelse af nye aktiviteter, hvor det skønnes nødvendigt. Der bør således etableres et system, så alle nær ved ulykker registres, indsamles og vurderes af arbejdsmiljøorganisation i virksomheden.

Se video fra Arbejdstilsynet om nærved-ulykker  

Læring af ulykker

Når der ude på landets byggepladser og virksomheder sker en arbejdsulykke, en voldsom hændelse eller en nærved-ulykke er det vigtigt at både medarbejdere, ledelse og virksomheder imellem bliver klogere af det. Derfor er det vigtigt at de ideer og forslag til forbedringer, der følger efter sådan en hændelse bliver synliggjort og fulgt op.

I kan i arbejdsmiljøorganisationen gøre følgende:

  • Udarbejd en liste med forslag. Arbejd videre ud fra forslagene. Overbevis andre. Udnyt eventuelt situationen til at indskærpe det vigtige i at forebygge

  • Instruér og informér, både mundtligt og skriftligt. Udarbejd eventuelt plakater

  • Følg op. Kontrollér, om der bliver en forbedret holdning til sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Kontakt Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøafdelingen

Telefon: 72 16 00 00