Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

AB 18

AB 18 består af AB 18, ABT 18, AB Forenklet og 4 APP (tillægsbetingelser). Herudover findes ABR 18 og ABR Forenklet for teknisk rådgivning og bistand. Fælles for dem alle er, at de skal vedtages mellem parterne for at være gældende. AB 18 erstatter AB 92 og er tiltænkt anvendt fra 1. januar 2019

AB 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører. AB 18 erstatter AB 92.

AB 18 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise. ABT 18 erstatter ABT 93.

ABT 18 - Almindelige betingelser for totalentreprise

 

AB Forenklet er en forenklet udgave af AB 18, der er tænkt anvendt på et bygge- og anlægsarbejde, som er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkel i henseende til arbejdets karakter eller organisering.

AB Forenklet

ABR 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere – typisk en arkitekt eller ingeniør - eller en entreprenør og dennes rådgivere. ABR 18 erstatter ABR 89.

ABR 18

 

ABR Forenklet er en forenklet udgave af ABR 18, der er tænkt anvendt på en rådgivningsopgave med teknisk rådgivning uden projektering eller projektering i mindre omfang.

ABR Forenklet

APP Projektudvikling er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Projektudvikling kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering.

APP Projektudvikling

APP Projektoptimering er tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18. APP Projektoptimering kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at gennemgå det udbudte projekt og komme med forslag til optimering med hensyn til tid, pris og kvalitet.

APP Projektoptimering

APP Driftskrav er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Driftskrav kan anvendes, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som først kan konstateres opfyldt under en driftsperiode efter afleveringen.

APP Driftskrav

APP Incitamenter er tilvalgsbestemmelser til AB 18, ABT 18 og ABR 18. APP Incitamenter kan anvendes, hvis der ønskes aftalt bonus under særlige

APP Incitamenter

Hvad er forskellen på AB 18 og ABT 18/AB Forenklet?

AB 18, ABT 18 og AB Forenklet ligner på mange måder hinanden. Hvis man sætter sig godt ind i AB 18, er man derfor godt klædt på.

Dansk Byggeri har udarbejdet to dokumenter, hvor vi sammenstiller AB 18 med henholdsvis ABT 18 og AB Forenklet. Med sammenstillingen får man et hurtigt overblik over, hvor aftalesættene er forskellige.

Sammenstilling af AB 18 og ABT 18

Sammenstilling af AB 18 og AB Forenklet


Forskelle mellem AB 92 og AB 18
Her kan du læse forskellen mellem AB 92 og AB 18

 

 

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder