Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

AB-regler

AB-reglerne består af AB 92, ABT 93 og AB-Forbruger. Herudover findes ABR 89 for teknisk rådgivning og bistand. Fælles for dem alle er, at de skal vedtages mellem parterne for at være gældende

AB 92 og ABT 93

AB 92/ABT 93 anvendes i langt de fleste professionelle byggesager. Betingelserne indeholder afstemte regler om bygherrens og entreprenørens rettigheder og pligter. AB 92 og ABT 93 er opbygget ens, men der er i ABT 93 taget højde for, at betingelserne anvendes ved totalentreprise.

AB 92
AB 92 på engelsk
AB 92 på tysk

ABT 93
ABT 93 på engelsk
ABT 93 på tysk
Der er udarbejdet standardformularer til brug for sikkerhedsstillelse efter AB 92 og ABT 93. Find dem og flere arbejdsdokumenter til AB 92 under Standardkontrakter og vejledninger - entrepriseret

AB-revision

Læs om AB-revisionen her

 

AB-Forbruger

AB-Forbruger kan bruges, når du indgår en aftale med en forbruger om et nybyggeri, en renovering eller en ombygning. Vær' opmærksom på, at AB-Forbruger blev revideret i juni 2012.

AB-Forbruger
Der er udarbejdet en lettilgængelig standardkontrakt og en tillægsaftale, som du kan benytte, når du indgår aftaler på baggrund af AB-Forbruger. Du finder materialet under Standardkontrakter og vejledninger - entrepriseret

Dansk Byggeri har udarbejdet en artikel om anvendelse af AB-Forbruger og de væsentligste forskelle på AB 92 og AB-Forbruger. Du finder artiklen under Juridiske emner - entrepriseret.

ABR 89

ABR 89 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning indenfor arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.

ABR 89

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder