Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nøgletal

Indtil udgangen af oktober 2015 gjaldt der regler om nøgletal for entreprenører i statslige og almene byggerier. Fra 1. november 2015 er der ikke længere lovkrav om nøgletal, men nøgletal kan fortsat kræves efter en aftalebaseret model, og derfor opridses den tidligere lovbaserede model i det følgende til inspiration

Efter de tidligere regler, var byggeriet undtaget fra reglerne, hvis byggeprojektets samlede anslåede entreprisesum var under 5 mio. kr. ekskl. moms.

Entrepriser under 1,5 mio. kr. ekskl. moms var undtaget fra kravet om aflevering af nøgletal til brug for bygherrens udvælgelse. Der skulle ikke indsamles oplysninger til brug for beregning af nøgletal for en entreprise, hvis entreprisesummen var under 300.000 kr. ekskl. moms.

Underentrepriser var ikke omfattet af reglerne om nøgletal. Det var derimod byggerier til brug for institutioner, der modtog driftstilskud fra staten, når tilskuddet udgjorde mindst 50% af den samlede drift.

Se et rapporteksempel fra BNKI - Bülow Management A/S

Faktablad og karakterbog

Resultaterne af evalueringen af en entreprise fremgik af et faktablad. Faktabladet var gyldigt i tre år.
 
Se et eksempel på et faktablad fra BEC 
Se et eksempel på et faktablad fra BNKI

Når en virksomhed havde mindst tre gyldige faktablade, fik den en karakterbog. Karakterbogen for virksomheden bestod af gennemsnitstallene fra faktabladene for de entrepriser, den havde fået evalueret de seneste tre år.

Udvælgelse

Når en bygherre, der var omfattet af reglerne om nøgletal, skulle gennemføre en udvælgelse af entreprenører, fx i forbindelse med en prækvalifikation, skulle bygherren forlange, at entreprenørerne afleverede nøgletal. Nøgletallene skulle være udarbejdet efter reglerne i den dagældende Bekendtgørelsen om nøgletal for statsbyggerier m.v. 

Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier m.v. (historisk) 

Se også den tilsvarende, dagældende bekendtgørelse for alment byggeri

Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v. (historisk)

Bygherren skal behandle virksomheder, der ønsker at blive udvalgt til en opgave, lige. Hvis en virksomhed ikke havde nøgletal udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelsen, skulle bygherren derfor forlange, at tilbudsgiveren afleverede tilsvarende oplysninger attesteret af en uvildig tredjepart.
 
Læs hvordan man opfylder krav om tilsvarende oplysninger, hvis man ikke kan udarbejde nøgletal

Nøgletal til brug for udvælgelse af entreprenører måtte højst være tre år gamle.

Indsamling af oplysninger

Nøgletal indsamles af en evaluator, som entreprenøren indgår en aftale med. I praksis kan dette ske ved, at entreprenøren fx indgår aftale med en evalueringsvirksomhed om indsamling af nøgletal og gennemførelse af evaluering. 

Se mere om Byggeriets Evaluerings Center
Se mere om BNKI

Bygherren skulle efter de tidligere regler i udbudsmaterialet forlange, at den entreprenør, bygherren ville indgå entrepriseaftale med, inden påbegyndelsen af entreprisen afleverede følgende oplysninger til evaluatoren:

 • Entreprisetype
 • Opgavetype
 • Virksomhedstype
 • CVR-nummer
 • Kontaktperson, navn
 • Kontaktperson, telefonnummer
 • Kontaktperson, e-mailadresse
 • Forventet påbegyndelsesdato
 • Forventet afleveringsdato
 • Forventet entreprisesum

Bygherren skulle endvidere i udbudsmaterialet forlange, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen medvirkede til bygherrens aflevering af oplysninger til brug for beregning af nøgletal for:

 • Overholdelse af tidsfrister
 • Mangler
 • Arbejdsulykker
 • Kundetilfredshed

Den nærmere definition af nøgletallene kan ses i bilag 3 til de tidligere gældende bekendtgørelser (find links til bekendtgørelserne ovenfor).

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder