Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Regningsarbejde for forbrugere

Byggebranchen har i mange år været omfattet af krav om udstedelse af en specificeret faktura, når et arbejde blev udført efter regning for forbrugere

Det følger af reglerne i markedsføringsloven, at når et arbejde udføres for en forbruger efter regning, skal entreprenøren fremsende en ”specificeret faktura” for regningsarbejdet, der sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for dette.

 

Denne specificerede regning/faktura skal altid indeholde følgende oplysninger: 

  1. Timepris
  2. Timeforbrug
  3. Materialeforbrug, hvor det har betydning for prisen på arbejdet

 

Hvis forbrugeren beder om det, skal entreprenøren udover de tre forhold, der er nævnt ovenfor, desuden give forbrugeren ”yderligere oplysninger”.

 

Yderligere oplysninger kan eksempelvis være oplysninger om: 

  • Grundgebyr
  • Andre gebyrer
  • Kørsel
  • Eksternt udført arbejde
  • Ekstra betaling for arbejde og/eller kørsel uden for normal arbejdstid
  • Leje af materiel og forsikringer

 

Entreprenøren skal dog alene give forbrugeren disse yderligere oplysninger, hvis forbrugeren beder om det inden ”rimelig tid” efter, at forbrugeren har modtaget regningen for arbejdet. Ved rimelig tid forstås i udgangspunktet ca. 1 måned, medmindre særlige forhold gør, at forbrugeren ikke kan overholde denne frist.

 

Læs markedsføringsloven

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder