Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Velkommen til Juridisk afdeling

Juridisk afdeling kan hjælpe dig og din virksomhed med de juridiske spørgsmål

Juridisk afdeling består af otte advokater, em advokatfuldmægtig, en juridisk konsulent, en sekretær og en studenterhjælper.

Medlemsrådgivning

Vi tilbyder juridisk rådgivning til medlemmer af Dansk Byggeri, primært inden for områderne entrepriseret, udbudsret og konkurrenceret. Vores opgave er at sikre, at du som medlem har de bedst mulige betingelser som grundlag for at drive din forretning – og at du er oplyst om disse regler.

Vi kan hjælpe dig, så du kan drive din virksomhed, men vi kan ikke drive den for dig. Som medlem af Dansk Byggeri kan du derfor få rådgivning om din retsstilling og muligheder.

Læs mere om vores medlemsrådgivning

Find svar på de mest stillede spørgsmål i vores FAQ

 

Interessevaretagelse

I Juridisk afdeling varetager vi branchens generelle interesser ved regeldannelsen, fx ved afgivelse af høringssvar vedrørende kommende lovforslag og ved deltagelse i centrale råd og nævn mv. På nedenstående link kan du udover en beskrivelse af, hvordan vi varetager dine interesser som medlem, også finde en liste over de råd og nævn mv., Juridisk afdeling er repræsenteret i.

Læs mere om hvordan vi varetager dine interesser som medlem

 

Påvirkning af udbudsvilkår, herunder for statsstøttet og alment byggeri

I Juridisk afdeling holder vi os løbende orienteret om de mangeartede udbudsvilkår, medlemmer af Dansk Byggeri arbejder under. Dansk Byggeri er som organisation klageberettiget ved Klagenævnet for Udbud, og vi håndterer både overtrædelse af de udbudsretlige regler og sager om fravigelse af AB 92 i stats- og statsstøttet byggeri, herunder alment boligbyggeri.

Læs mere om vores påvirkning af udbudsvilkår

 

Kursusafholdelse

Juridisk afdeling tilbyder en række kurser om entrepriseret, udbudsret og konkurrenceret. Vi har også mulighed for - efter bestilling - at skræddersy kurser for ansatte i enkelte virksomheder, evt. om andre emner med tilknytning til vores arbejdsområder.

På nedenstående link kan du udover en beskrivelse af, hvilke kurser vi afholder, også finde en nærmere beskrivelse af de planlagte kurser, vi udbyder.

Læs mere om vores kursusafholdelse

 

Artikler i Byggeriet

Juridisk afdeling skriver artikler om aktuelle emner. Artiklerne bringes i Dansk Byggeris blad Byggeriet.

Læs de seneste artikler her

 

Louise Dahl Krath Jensen

Afdelingschef, advokat
Tlf: 72 16 01 47
Mail: lkr@danskbyggeri.dk

Henrik Fausing

Projektdirektør, advokat
Tlf: 72 16 02 12
Mail: hfa@danskbyggeri.dk

Johan Iversen Møller

Advokat
Tlf: 72 16 02 08
Mail: jim@danskbyggeri.dk

  

Laura Hyang Kroer Madsen

Advokat
Tlf: 72 16 01 29
Mail: lkm@danskbyggeri.dk  

 

Heidi Blicher Fosselius

Advokat
Tlf: 72 16 01 45
Mail: hbf@danskbyggeri.dk  

 

Janus Schädler Honoré

Advokat (L)
Tlf: 72 16 01 48
Mail: jsh@danskbyggeri.dk  

Katrine von Müllen

Advokat
Tlf. 72 16 01 83
Mail: kvm@danskbyggeri.dk

Mads Severin

Advokat
Tlf. 72 16 01 40
Mail: mas@danskbyggeri.dk

Katrine Vinther Winsløv

Advokatfuldmægtig
Tlf. 72 16 01 33
Mail: kvw@danskbyggeri.dk

 

Louise Heger Jensen

Juridisk konsulent
Tlf. 72 16 02 27
Mail: lhj@danskbyggeri.dk

 

Marianne Bentsen

Afdelingssekretær
Tlf: 72 16 02 07
E-mail: mbe@danskbyggeri.dk  

 

Clea Løbner-Olesen

Studenterhjælper
Tlf. 72 16 02 21
E-mail: col@danskbyggeri.dk

 

 

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder

Jura

Dansk Byggeris juridiske afdeling varetager medlemmernes interesser indenfor de erhvervsjuridiske områder, dels i konkrete sager dels ved lov- og regelarbejde.

Afdelingen rådgiver medlemmerne i konkrete sager, orienterer om nye/ændrede regler og holder kurser og foredrag.

Juridisk afdeling under Dansk Byggeri