Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kurser

Juridisk afdeling afholder løbende kurser i relevante retsområder indenfor bygge- og anlægsvirksomhed

Forspring på AB 18

AB 18 er ved at være klar efter knap tre års revision! Dansk Byggeri inviterer derfor til orienteringsmøde om de ændringer, høringsudkastet til AB 18 indeholder – og de forventede virkninger af disse ændringer.

 

Fra AB 92 til AB 18 - hvad er nyt?

Heldagskursus for medarbejdere med juridisk indsigt, som får et solidt indblik i AB 18’s nye struktur og indhold. Tilmeld dig Fra AB 92 til AB 18 - hvad er nyt? her.

 

Entrepriseret og udbudsret

Juridisk afdeling tilbyder medlemmer af Dansk Byggeri undervisning i entrepriseret og udbudsret. Der er typisk tale om todages kurser, hvor aftaleloven, AB 18, pris- og tidcirkulæret, vinterbekendtgørelsen m.v. gennemgås.

Det ene kursus, ”Entrepriseret 1 - AB 18 - byggeri og anlæg fra et juridisk synspunkt”, er en traditionel klassebaseret undervisning, der gennemføres som en dialog mellem underviser og kursister og hvor opgaver løses i grupper.

Læs kursusbeskrivelse for Entrepriseret 1 - AB 18

Tilmelding til Entrepriseret 1 - AB 18

 

Det andet kursus, ”Entrepriseret 2 - AB 18 i praksis - juridisk risikoidentificering og -styring” er en case-baseret undervisning, hvor kursisterne i praksis får lejlighed til at arbejde med de regler, som vi har gennemgået på første kursus.

Læs kursusbeskrivelse for Entrepriseret 2 - AB 18 i praksis

Tilmelding til Entrepriseret 2 - AB 18 i praksis


Emnerne fra ”Entrepriseret 1 – AB 18” udbydes også i moduler som ”gå hjem møder”, således at vores medlemmer lokalt har mulighed for at tilegne sig viden om disse regler over tre eftermiddage.

Modulkurserne udbydes løbende for Dansk Byggeris regioner.

Læs kursusbeskrivelse for AB 18, Modul 1 - Opstart, sikkerhed og risiko

Læs kursusbeskrivelse for AB 18, Modul 2 - Udførelse og aflevering

Læs kursusbeskrivelse for AB 18, Modul 3 - Mangler og afslutning af en entreprise

 

Konkurrenceret

Kurserne i Konkurrenceret i byggeriet har fokus på de områder, der er særligt relevante for bygge- og anlægsbranchen. På kurserne vil der således primært blive lagt vægt på forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler – herunder kartelaftaler – de konkurrenceretlige forhold i forbindelse med konsortiedannelse og udbud samt sanktioner ved overtrædelse af konkurrencereglerne.

Læs kursusbeskrivelsen for Konkurrenceret i byggeriet

 

Øvrige kurser

Ud over ovenstående planlagte kurser, gennemfører vi ad hoc kurser og indlæg for virksomheder (både medlemmer og ikke-medlemmer) og Dansk Byggeris sektioner, hvis disse måtte have et konkret ønske til et eller flere emne(r), som ligger inden for vores kernekompetencer.

Sådanne kurser udbydes mod betaling. Det er sædvanligvis et krav, at kursusbestilleren kan stille med et deltagerantal på mellem 15 og 25 kursister.

Ønsker du eller din virksomhed at vide mere om, hvilke kurser Juridisk afdeling kan tilbyde, kan I tage kontakt til Juridisk afdelings kursusansvarlig Laura Hyang Kroer Madsen.

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder