Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Medlemsrådgivning

I Juridisk afdeling yder vi både konkret og generel juridisk rådgivning

Generel juridisk rådgivning

I Juridisk afdeling udarbejder og udsender vi løbende medlemsorientering om nye eller bestående regler, der har betydning for vores medlemmers mulighed for at drive forretning. Vi udsender denne orientering i Nødvendig viden/Cirkulært i vores medlemsblade og nyhedsbreve eller elektronisk under Juridiske emner.

 

Konkret juridisk rådgivning

I Juridisk afdeling har vi en konstant bemandet telefonvagt, der indenfor Dansk Byggeris åbningstid kl. 08.00-16.00, fredag dog kl. 08.00-14.00, besvarer henvendelser fra medlemmer af Dansk Byggeri.

Vi rådgiver typisk om entreprise- og udbudsret, fx i forbindelse med kontraktindgåelse eller uenigheder, men vi kan også hjælpe ved

  • fortolkning af konkrete aftalevilkår - både før og efter kontraktindgåelse,
  • spørgsmål om køb af varer, leverancer og tjenesteydelser,
  • visse konkursspørgsmål,
  • visse forsikrings- og kautionsspørgsmål,
  • spørgsmål om overholdelse af konkurrencelovgivningen,
  • andre retlige spørgsmål i relation til vores medlemmers kommercielle forhold.

Såfremt vores ressourcer og sagens karakter tillader det, kan vi endvidere hjælpe med førelse af rets- eller voldgiftssag i særskilt advokatregi og mod betaling.

Vores medlemmer henvender sig hyppigst via telefon eller e-mail, men det er også muligt at henvende sig personligt efter forudgående aftale. Henvendelser fra medlemmer via e-mail besvares som udgangspunkt telefonisk, medmindre det ud fra sagens karakter er muligt at give et kort skriftligt svar.

Ofte kan svaret gives på stående fod, men i nogle tilfælde er vi nødt til at gennemgå kontraktgrundlaget, korrespondancen m.v. for at give en korrekt juridisk vurdering af det rejste spørgsmål.

Hvis vores medlem ønsker det, afgives en egentlig skriftlig og begrundet udtalelse, hvis det vurderes, at medlemmet - som sagen er oplyst - ville få ret, hvis han gennemførte en voldgifts- eller retssag. Udtalelsen stiles i så fald til medlemmet, som kan bruge det i sine forhandlinger med bygherren.

Al henvendelse til Juridisk afdeling behandles strengt fortroligt, og oplysninger bruges kun i anden sammenhæng efter forudgående udtrykkelig aftale med medlemmet herom.

Særligt vedrørende tvister mellem medlemmer

Ved tvister mellem to eller flere medlemmer gives kun en mundtlig tilkendegivelse af medlemmets retstilling. Der skrives som udgangspunkt ikke udtalelser, som et medlem kan bruge mod et andet medlem.

Hvis to medlemmer begge udtrykkeligt tilkendegiver, at de ønsker Juridisk afdelings stillingtagen til en konkret tvist, udarbejder vi undtagelsesvist en udtalelse, men vi sikrer, at begge parter har oplyst sagen, og at de hver især kender hinandens synspunkter. Denne proces kan føre til, at sagen forliges til begge parters tilfredshed, eller at der iværksættes en egentlig mæglingsproces.

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder