Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Påvirkning af udbudsvilkår

Juridisk afdeling holder sig løbende orienteret om branchens udbudsvilkår. Hvis du som medlem oplever overtrædelser af udbudsreglerne eller fravigelser af AB 92 i byggerier, der modtager støtte efter støttebekendtgørelsen, hører vi gerne fra dig

De udbudsretlige regler

Hvis et medlem retter henvendelse til Juridisk afdeling om overtrædelse af de udbudsretlige regler før en licitation, giver vi en vurdering heraf. Vi kan efter aftale med medlemmet rette henvendelse til udbyder og gøre ham opmærksom på overtrædelsen, men vi informerer ikke udbyderen om, hvordan - eller af hvem - vi er blevet (gjort) opmærksomme på overtrædelsen. Udbyder vil i de fleste tilfælde rette for sig, og i de sjældne tilfælde, hvor det ikke sker, vil Dansk Byggeri overveje at indgive klage til Klagenævnet for Udbud, hvor Dansk Byggeri som organisation er klageberettiget.

Retter et medlem henvendelse efter et offentligt udbud, vurderer Juridisk afdeling medlemmets retstilling i forhold til udbudsreglerne, men vi retter som udgangspunkt ikke henvendelse til udbyder, eller indbringer sagen for Klagenævnet for Udbud, da udbyder som regel har indgået aftale med et andet medlem. Men medlemmet, som vi har rådgivet, kan bruge vores rådgivning til at vurdere, hvor sandsynligt det er, at Klagenævnet for Udbud vil give ham medhold, herunder tilkende ham erstatning.

Byggeri, der modtager støtte efter støttebekendtgørelsen/alment boligbyggeri

Udbud af bygge- og anlægsarbejder der modtager støtte efter støttebekendtgørelsen, skal således ske efter AB 92, og AB 92 må kun fraviges, når særlige forhold i de enkelte tilfælde kan begrunde det.

Hvis et medlem oplever, at en udbyder der modtager støtte efter støttebekendtgørelsen, fraviger AB 92 i strid med reglerne, kan medlemmet – i god tid inden licitation - rette henvendelse til Juridisk afdeling. Juridisk afdeling retter herefter henvendelse til udbyder og - hvis denne ikke retter for sig - til den myndighed, der er ansvarlig for reglerne, med henblik på at sikre, at uretmæssige fravigelser bringes til ophør.

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder