Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt AB-system

Revisionen af AB 92, ABR 89 og ABT 93 er nu færdig. Aftalerne erstattes af et nyt aftalesystem for byggeriets parter.

Udvalget anbefaler, at de nye aftaledokumenter anvendes ved aftaler efter 31. december 2018. Formålet er, at byggeriets parter kan sætte sig ind i de nye vilkår inden da, og forberede nye kontraktdokumenter, aftalesedler, underentreprisevilkår mv.

 

Aftalerne

Det nye AB-system består af følgende dokumenter:

 

Grunddokumenterne:

 

-       ABR 18 til rådgivning og bistand

-       AB 18 til arbejder og leverancer

-       ABT 18 til totalentreprise

 

Fire appendicits med tillægsbetingelser og tilvalgsbestemmelser:

 

-       Projektudvikling: Entreprenøren inddrages tidligt og deltager i udviklingen af projektet.

-       Projektoptimering: Entreprenøren foreslår optimering med hensyn til pris, tid og sikkerhed, herunder alternative løsninger, materialer og byggeproces.

-       Driftskrav: Bruges når der stilles krav til driftsmæssig ydeevne, som ikke kan konstateres opfyldt ved afleveringen.

-       Incitamentsbestemmelser: Bonus under særlige vilkår.

 

Grunddokumenterne er relativt komplekse og omfangsrige. Derfor er der til relativt enkle opgaver udarbejdet:

 

-       ABR Forenklet: Teknisk rådgivning uden projektering og projektering i mindre omfang

-       AB Forenklet: Bygge- og anlægsarbejde, der er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisation.

 

Dokumenterne findes i AB-udvalgets betænkning (på 477 sider) og kan ses på http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Byggeriets-aftalevilkar.aspx

 

De væsentligste ændringer

Blandt de væsentligste ændringer i AB 18 i forhold til AB 92 er:

 

-       Rådgiver- og entreprenørprojektering koordineres og afsluttes med en obligatorisk projektgennemgang, inden udførelsen af arbejdet påbegyndes, med det formål at højne kvaliteten af projekterne.

-       Der er indført regler, der skal sikre en effektiv planlægning af tid og økonomi.

-       Der er indarbejdet regler om kvalitetssikring og om granskning af projektet.

-       Reglerne om bygherrens anvisnings- og ændringsret er udbygget med henblik på at give parterne et løbende overblik over sagens økonomiske og tidsmæssige udvikling.

-       Der kan kræves a’conto betaling to gange om måneden, og reglerne om regulering af entreprisesummen efter indeks, ekstraordinære prisstigninger og statslige indgreb er indarbejdet fra pris- og tid cirkulæret.

-       Tvisteløsningsafsnittet er væsentligt udbygget med henblik på at give parterne mulighed for hurtigere og billigere løsning af konflikter.

 

Kurser

Dansk Byggeri har i foråret gennemført 42 kurser for at forberede vores medlemmer på de nye aftalevilkår. Dansk Byggeri udbyder yderligere en række kurser, hvor de nye AB-regler gennemgås.

 

Tilmelding til kurserne kan ske her: https://www.danskbyggeri.dk/kursus-og-udvikling/

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00. 

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder