Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

AB-udvalget

Revisionen af AB-systemet har været undervejs siden foråret 2015, hvor daværende klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte et reviderings- udvalg bestående af byggeriets centrale aftaleparter

Udvalgsarbejdet blev sat i gang i 2015 med Lone Fønss Schrøder som formand. Udvalget består herudover af 13 repræsentanter fra offentlige og private organisationer, heriblandt advokat Henrik Fausing, som er projektdirektør i Dansk Byggeris juridiske afdeling. Idet AB-aftalerne er agreed documents skulle revisionsarbejdet ende med fuld enighed i udvalget om indholdet af det nye AB-system.

  

Derfor blev AB-systemet revideret

I dag består AB-systemet af tre frivillige sæt af standardaftalevilkår, ABR 89, AB92 og ABT 93. Grundlaget for revisionsarbejdet er udvalgets kommissorium af 22. september 2014 og den daværende regerings byggepolitiske strategi. Revisionens formål var at sikre et mere velfungerende, effektivt og gennemsigtigt samarbejds- og aftalesystem, som kan håndtere nuværende og fremtidige udfordringer i byggebranchen, og som samtidig er mere internationalt genkendeligt.

 

Revisionen havde derudover til hensigt at skabe et system, der er generelt anvendeligt på alle typer entrepriser, og hvor fravigelser udelukkende skal ske, hvis de er velbegrundende og nødvendige for aftaleindgåelsen. I dag fraviges AB-systemet hyppigt, fordi det ikke er tidssvarende, og det har medført uklarhed særligt om risiko- og ansvarsfordelingen ved konfliktløsning og skaber langtrukne og dyre konfliktløsninger.

 

Revisionens opgave var at skabe et fremtidssikret system, der tog højde for fremtiden og byggeriets parter.

  

Revisionens tidshorisont

 

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Byggeris juridiske afdeling på tlf. 72 16 00 00.

Kontakt

Juridisk afdeling
Tlf.: 72 16 00 00

Juridisk hotline
mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
fredag kl. 8.00-14.00

Mød Juridisk afdeling

Vidste du, at du i Juridisk afdeling kan få hjælp til fortolkning af konkrete aftalevilkår?

Læs mere i Juridisk afdelings præsentationsfolder