Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Personale

Dansk Byggeris arbejdsgiversekretariat rådgiver medlemmerne om personaleadministration. Som medlem kan du også finde oplysninger om de mest almindelige emner her på hjemmesiden

Løn

Her har du adgang til reglerne om timeløn og akkord. Du finder også Lønoversigten og lønstatistikker fra DA.

Læs mere om løn

 

Ferie

Her finder du reglerne om ferie, feriefridage og søgnehelligdage. Du finder også reglerne om uhævede feriepenge og feriekort.
Læs mere om ferie

 

Sygdom

Find relevante blanketter og læs reglerne for sygemelding, sygedagpenge, sygeløn, barns 1. sygedag med videre.
Læs mere om sygdom

 

Forsikring for lærlinge og elever

Hvis din virksomhed glemmer at tilmelde eleven til forsikringen, kan det få alvorlige konsekvenser. Læs mere om reglerne om forsikring af lærlinge og elever.
Læs mere om forsikring til elever

 

Sundhedsordning

Alle timelønnede medarbejdere have en sundhedsordning. Læs mere om kravene til ordningen, PensionDanmark Sundhedsordning mv.
Læs mere om sundhedsordning

 

Barsel

Har medarbejderen ret til barsel, fædreorlov med videre? Hvor søger virksomheden refusion? Hvad er DA-barsel? Find svarene her.
Læs mere om barsel

 

Pension

Hvem skal have pension, hvornår og hvor meget? Find svarene her.
Læs mere om pension

 

Fonde

Med undtagelse af formandsoverenskomsten indeholder alle Dansk Byggeris overenskomster regler om indbetaling af bidrag til en eller flere fonde.
Læs mere om fonde 

 

Personalepolitik 

Få inspiration til en seniorpolitik i pjecen Seniorpolitik i byggebranchen og information om medarbejderhåndbog.

Læs mere om personalepolitik

 

Vikarbureauer

Har din virksomhed behov for at indleje medarbejdere, og vil du gerne sikre dig, at din virksomhed ikke herved bliver inddraget i en fagretlig konflikt eller i en skattesag, kan Dansk Byggeri anbefale at gøre brug af tjeklisten.
Læs tjeklisten

Kontakt

Arbejdsgiversekretariatet mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 16.00 og fredag kl. 08.00 - 14.00 på telefon 72 16 00 00 eller e-mail: ags@danskbyggeri.dk

Fri- og feriefridags oversigt

Har medarbejderne fri den 24. dec., 1. maj, Grundlovsdag mv.? Skal virksomheden betale løn? Find svarene i Dansk Byggeris oversigt over fridage og feriedage.
Fri- og feriefridags oversigt

Køre- og hviletidsområdet

Der er sket ændringer på køre- og hviletidsområdet. Læs mere her i skrivelse fra Rigspolitiet