Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ansættelse

At ansætte udenlandsk arbejdskraft er grænseoverskridende for de fleste.

 

Overvejelser før ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
Er man klar til de kulturelle og sproglige udfordringer, hvor skal de bo, hvad med fritiden, hvilke løn- og ansættelsesforhold skal de have og hvad med skat og socialsikring?  Spørgsmålene kan være mange og bør naturligvis afklares, inden man tager den endelige beslutning.

Tanker før ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Sådan undgår du at anstætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft 

Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft
Arbejds- og opholdstilladelse
Den danske udlændingelovgivning hører til blandt de skrappeste i verden, og man kan nemt uforvarende komme til at ansætte en medarbejder, som man slet ikke umiddelbart måtte ansætte.

Statsborgere opdeles i forskellige typer:

  • EU-borgere
  • Nordiske statsborgere
  • 3. lands statsborgere
  • 3. lands statsborgere med EU-opholdstilladelse

Arbejds- og opholdstilladelse

Ny i Danmark
Løn- og ansættelsesforhold
I Danmark har vi valgt at organisere vores arbejdsmarked således, at lønninger og ansættelsesforhold er noget vi regulerer i vore overenskomster og ikke via lovgivning. Der, hvor der er love, som f.eks. funktionærlovgivningen, ligestillingsloven, arbejdsmiljølovgivning, skal disse naturligvis følges, men taler vi om overenskomstdækkede arbejdsområder, skal den udenlandske medarbejder naturligvis have helt almindelige løn- og ansættelsesforhold på lige fod med danske medarbejdere.

Du skal også være opmærksom på, at det ikke er alle jobfunktioner, den udenlandske medarbejder uden videre kan varetage. Måske kræves der en dansk arbejdsmiljøuddannelse for at måtte udøve det pågældende fag, eller også skal medarbejderens uddannelse godkendes af Arbejdstilsynet, før medarbejderen må gå i gang. Det gælder f.eks. svejsning efter kræftcirkulæret, kranførerarbejde og betjening af en teleskoplæsser.
I nedenstående link kan du læse mere om:

  • Løn
  • Variabel arbejdstid
  • Kost og logi

Løn- og ansættelsesforhold

Kvalifikationer – anerkendelse af udenlandske uddannelser
Regler for kørsel med udenlands registrerede køretøjer
De danske registreringsafgifter på køretøjer er blandt de højeste i verden, og derfor kan det naturligvis være fristende for en udenlandsk medarbejder eller virksomhed med aktivitet her i landet at medbringe køretøjer fra hjemlandet, hvor registreringsafgifterne er meget mindre end i Danmark.
Det kan blive særdeles dyrt for den enkelte og er et emne, hvor politiet og SKAT har strammet betydeligt op de sidste år, så den udenlandske medarbejder eller kollega kan derfor lige så godt blive orienteret om regelsættet og få forholdene bragt i orden, inden politiet eller SKAT dukker op.
Læs nærmere om hvornår og hvem der må anvende et køretøj med udenlandsk registrering i Danmark.

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Ansættelseskontrakter
Dansk Byggeri har i samarbejde med BAT-Kartellet udarbejdet et udkast til en standard ansættelseskontrakt for timelønnede medarbejdere. Da de udenlandske medarbejdere alt andet lige skal ansættes på samme vilkår som de danske, har vi fået oversat ansættelseskontrakten til polsk, tysk og engelsk.
Her kan du finde ansættelseskontrakter for timelønnet medarbejder med polsk, tysk og engelsk oversættelse:

Dansk / polsk tekst

Dansk / tysk tekst

Dansk / engelsk tekst

 

Vikarbureauer

Nedenstående jobbekræftelse og tilknytningsaftale udgør tilsammen ansættelseskontrakten.

Jobbekræftelse - engelsk tekst

Jobbekræftelse - polsk tekst

Jobbekræftelse - rumænsk tekst

Tilknytningsaftale - engelsk tekst

 

Kontakt

Arbejdsgiversekretariatet mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 16.00 og fredag kl. 08.00 - 14.00 på telefon 72 16 00 00 eller e-mail: ags@danskbyggeri.dk

Kontakt

Søren Lange Nielsen

Arbejdsgiversekretariatet

Tlf.: 72 16 00 94

Tolke og oversættere

Dansk Byggeri har sammenstillet en liste med kontaktinfo til tolke og oversættere.

Se liste her