Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kontrahering med udenlandske underentreprenører

Inden man kontraherer med en udenlandsk underentreprenør, er det vigtigt at overveje, hvilke konsekvenser og udfordringer, der kan følge med

Er du og din virksomhed klar til den kulturelle og sproglige udfordring, som det alt andet lige medfører at kontrahere med en udenlandsk underentreprenør? Er der nogen i din virksomhed, som har tilstrækkelige sproglige kvalifikationer til at kunne kommunikere med de nye medarbejdere? Hvad med overenskomstdækning, skatte- og socialsikringsforhold, og hvor skal de udenlandske medarbejdere bo under opholdet i Danmark?

Problemer, som du måske umiddelbart ikke synes er dine, men som det kan betale sig at få afklaret, for jo mere tilpas din udenlandske underentreprenør er under opholdet, jo bedre bliver oplevelsen for alle parter.

Dertil kommer også, at er de forhold, som skal være i orden i henhold til lovgivningen, ikke i orden, kan det give problemer med myndighederne. Det går udover både arbejdsglæden og rytmen på byggepladsen og dermed i sidste ende økonomien. Alle har derfor på en eller anden måde fordel og interesse i, at samarbejdet foregår så problemfrit som muligt.

Her kan du læse om nogle af de tanker, man bør gøre sig inden kontrahering med en udenlandsk entreprenør.  

Tanker før kontrahering med udenlandsk entreprenør

Få styr på kravene
De fleste hovedentreprenører oplever stigende krav fra bygherrernes side om at skulle kunne dokumentere, at der ikke foretages social dumpning på deres grundstykke. 

Dansk Byggeri har derfor udarbejdet en oversigt over de lovmæssige og overenskomstmæssige krav samt anbefalinger til, hvordan man kan sikre, at det danske regelsæt følges.

Brug anbefalingerne som udgangspunkt for entrepriseforhandlingerne, så du sikrer, at alle relevante forhold kommer med i kalkulationerne og aftalen, inden der startes op. Det giver ro i maven og forebygger unødig uro på pladsen og i samarbejdet.

Anbefalingerne er delt op i tre; en for kontrahering med EU-virksomheder, en for kontrahering med virksomheder fra 3. lande og en for kontrahering med dansk virksomhed med udenlandsk arbejdskraft.

Anbefalingerne kan downloades på følgende link:

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)
Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft   
Krav ved kontrahering med 3. landes entreprenør  
Overenskomstforhold ved underentrepriseaftaler med udenlandske virksomheder 
Overenskomstpligt og udstationeringsloven 
48-timers møder 
RUT-registrering 
Arbejdsudleje og beskatning som arbejdsudleje 
Momsregler ved kontrahering med udenlandsk underentreprenør 
Tjekliste ved brug af udenlandsk arbejdskraft

 

Kontakt

Arbejdsgiversekretariatet mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 16.00 og fredag kl. 08.00 - 14.00 på telefon 72 16 00 00 eller e-mail: ags@danskbyggeri.dk

Kontakt

Robert Pajor
Chefkonsulent
Arbejdsgiversekretariatet

M: rpa@danskbyggeri.dk 
T: 72160255

Tolke og oversættere

Dansk Byggeri har sammenstillet en liste med kontaktinfo til tolke og oversættere.

Se liste her