Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vejledninger til udenlandske virksomheder

Som udgangspunkt kommunikerer vi i Dansk Byggeri på dansk, men af praktiske årsager er det ofte nødvendigt at forklare tingene på et sprog, som vores udenlandske medlemsvirksomheder kan forstå. Efterfølgende kan du finde de informationer, som vi har fået udarbejdet på forskellige sprog

Generel information om arbejdsmarkedsforhold:
For mange udenlandske virksomheder kommer det som en overraskelse, når de bliver tvunget til at følge de danske overenskomster. Enten fordi de ikke har overenskomster i deres hjemland eller også fordi de mener, at de i forvejen er overenskomstdækkede hjemmefra.

Dernæst er der ofte lang vej fra at blive overenskomstdækket og til at forstå, hvad det betyder at være det, samt i det hele taget at forstå den såkaldte danske model.

Dansk Byggeri har derfor udarbejdet en vejledning om de forhold, som erfaringsmæssigt vækker flest problemer, uanset om virksomheden er overenskomstdækket via en tiltrædelses- eller hovedoverenskomst.

Ligeledes forklares om det arbejdsretslige system, entreprisekontrakter, godkendelse af kvalifikationer og andre forhold, som er relevante for en udenlandsk virksomhed på det danske marked.

Vejledningen kan downloades på nedenstående link:


Generel information om arbejdsmarkedsforhold på engelsk
Summary of rules for collective agreements, the industrial disputes procedure and other relevant issues relating to building and construction work in Denmark.

Generel information om arbejdsmarkedsforhold på tysk
Überblick über die tariflichen Vorschriften, tarifrechtlichen Verfahren und sonstigen relevanten Bedingungen für die Ausführung von Bauaufträgen in Dänemark.

Generel information om arbejdsmarkedsforhold på dansk

Information om arbejdsmiljøforhold på engelsk
Working environment in Denmark.

Funktionærer:

Funktionærloven på engelsk

Arbejdskontrakter for timelønnede:
Når du ansætter udenlandsk arbejdskraft, er det naturligvis vigtigt, at den udenlandske medarbejder forstår, hvilke betingelser han er blevet ansat på. Vi har derfor udarbejdet vores standard timelønskontrakter med polsk, tysk og engelsk tekst sideløbende med den danske tekst.

For udenlandske virksomheder der bliver overenskomstdækket, er det også vigtigt, at deres ansættelseskontrakter opfylder kravene til indhold i henhold til de danske overenskomster. Ofte er kravene opfyldt i hjemlandets ansættelseskontrakter, men de nedenstående eksemplarer kan sikkert være en god hjælp for den udenlandske entreprenør til at forstå, hvad hans ansættelseskontrakter som minimum skal indeholde.

Arbejdskontrakterne kan downloades på nedenstående link: 

Arbejdskontrakt for timelønnede på polsk   
Umova o prace.

Arbejdskontrakt for timelønnede på tysk
Arbeitsvertrag.

Arbejdskontrakt for timelønnede på engelsk
Employment contract.

Underentreprisekontrakter
Eventuelle tvister om indgåede kontraktforhold i Danmark vil blive afgjort efter danske regler og traditioner for indgåelse af entrepriseaftaler. Vi har derfor udarbejdet et forslag til en standard entreprisekontrakt og henviser i øvrigt til emnet om kontrahering med en udenlandsk underentreprenør.

Entreprisekontrakterne kan downloades på nedenstående link:

Underentreprisekontrakt på tysk
Subunternehmervertrag. 

Underentreprenørkontrakt på engelsk
Subcontract agreement

Kontakt

Arbejdsgiversekretariatet mandag til torsdag fra kl. 08.00 - 16.00 og fredag kl. 08.00 - 14.00 på telefon 72 16 00 00 eller e-mail: ags@danskbyggeri.dk

Kontakt

Robert Pajor
Chefkonsulent
Arbejdsgiversekretariatet

M: rpa@danskbyggeri.dk 
T: 72160255

Tolke og oversættere

Dansk Byggeri har sammenstillet en liste med kontaktinfo til tolke og oversættere.

Se liste her