Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Akkordarbejde

Når medarbejdere aflønnes efter den mængde, de producerer, øges produktiviteten per medarbejder. På denne side finder du to vejledningsvideoer om akkordarbejde.

Anbefalinger til akkordarbejde

I følgende video introducerer chefkonsulent Henrik Olsen de mange begreber indenfor akkordarbejde.

Introduktion til Billedprislisten

Billedprislisten fremmer akkordarbejde og letter arbejdet med prissætning i de enkelte virksomheder. Se mere i videoen hvor Konsulent Mogens Rold Sørensen gennemgår Billedprislistens mange funktioner

 

Blanketter til download:

 

Akkordaftale

Dansk Byggeri anbefaler, at der mellem virksomheden og medarbejderne indgås en akkordaftale, inden halvdelen af byggeriet er gennemført og meget gerne før. Erfaringen viser, at jo tidligere parterne opnår enighed om prisen, jo større er muligheden for at projektet gennemføres til begge parters tilfredshed.

Prisen eller priserne skal formuleres entydigt og henvise til den tildeling, som parterne tidligere har aftalt.

Gå til servicebutikken og download blanketten

 

Akkorderingsseddel

Dansk Byggeri anbefaler at blanketten anvendes, hvis der opstår arbejdsoperationer, som ikke er beskrevet i parternes akkordaftale, eller hvis der opstår ekstraarbejder, som ikke fremgår af akkordaftalen.

Blanketten er udformet således at krav om betaling fremsættes, modparten svarer på kravet og endeligt at parterne forhandler sig frem til en aftale.

Aftalen bør udskrives i to eksemplarer, en til virksomheden og en til de ansatte.

Gå til servicebutikken og download blanketten

 

Akkordtildeling

Dansk Byggeri anbefaler at der indgås en omfangsaftale – Tildeling – mellem virksomheden og medarbejderne, så tidligt i byggeriet som muligt.

Tildelingen skal være entydig og meget gerne henvise til gældende tegninger og beskrivelser. Den adskiller sig fra akkordaftalen, ved ikke at indeholde aftaler om priser på arbejdet.

Aftalen bør udskrives i to eksemplarer, en til virksomheden og en til de ansatte.

Gå til servicebutikken og download blanketten

 

Kritik af udført akkordarbejde

Dansk Byggeri anbefaler at blanketten anvendes i de tilfælde, hvor kvaliteten af det arbejde, som medarbejderne leverer, ikke lever op til den forventede kvalitet.

Kritikken skal være skriftlig og medarbejderne skal kvittere for modtagelsen af kritikken

Blanketten bør udskrives i to eksemplarer, en til virksomheden og en til de ansatte.

Gå til Servicebutikken og download blanketten      

 

Vejledende tider

Til akkordfastsættelse aftalt mellem Dansk Byggeri og 3F

Gå til servicebutikken og download blanketten

 

 

Kontakt

Henrik Olsen
Chefkonsulenthol@danskbyggeri.dk72160161 / 22454876Arbejdsgiversekretariat