Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Få gratis assistance i skattesager

Dansk Byggeri har indgået aftaler med to samarbejdspartnere, som giver dig mulighed for at få gratis indledende assistance ved mulige skattesager

Dansk Byggeri får mange henvendelser fra medlemsvirksomheder med skattetekniske spørgsmål. Da Dansk Byggeri ikke har specifikke og dybtgående kompetencer på disse områder, har vi valgt at indgå aftaler med to kompetente aktører på skatteområdet.

De to nye samarbejdspartnere er:

  • Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Deloitte)
  • TVC (Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen).


Assistancens omfang
Både Deloitte og TVC tilbyder en gratis indledende drøftelse, hvor en skattesag kan forelægges en rådgiver for en vurdering.

Hvis en videre sagsgang anbefales, så aftales der her et overslag, hvis man ønsker, at rådgiveren skal gå videre med sagen. Samtidig gives en vurdering af sagens risiko og muligheden for at få medhold i en eventuel sag. Den egentlige sagsbehandling går derfor først i gang, når medlemsvirksomheden indgår aftale herom med rådgiver.

Deloitte kan bistå med sager overfor SKAT og ved Skatteankenævn og Landsskatteretten. Deloitte vil desuden kunne fremskaffe den nødvendige ekspertise til sagsbehandlingen, hvis sagen skal videreføres ved Landsskatteretten.

TVC kan tilbyde samme bistand og kan som advokatfirma tillige bistå ved sager, der videreføres ved By- og Landsretten samt ved sager, der videreføres til Højesteret, eller som skal forelægges for EU-domstolen.

Henvendelse
Henvendelse i konkrete sager kan ske direkte til:

Kontakt til Deloitte sker via statsautoriseret revisor Freddi Nielsen på telefon 4085 4368 eller e-mail: fnielsen@deloitte.dk

Kontakt til firmaet Tommy V. Christiansen sker via advokat Torben Bagge på telefon 7011 0800 eller e-mail: tb@tvc.dk eller til senior skatterådgiver Jørgen Frausing på telefon 4089 6932 eller e-mail: jfr@tvc.dk

Al kontakt til de to aftaleparter sker uden beregning – indtil andet konkret aftales.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om samarbejdsaftalerne kontakt Dansk Byggeri, Jørn Jensen på telefon 7216 0133 eller e-mail: jje@danskbyggeri.dk