Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Assistance i skattesager

Dansk Byggeri har aftaler med to samarbejdspartnere for at give medlemsvirksomhederne mulighed for at få gratis indledende assistance ved mulige skattesager


Baggrunden for aftalerne er, at Dansk Byggeri fra tid til anden bliver kontaktet af medlemsvirksomheder, der har skattetekniske spørgsmål.

Da Dansk Byggeri ikke har specifikke og dybtgående kompetencer på dette område, har vi valgt at indgå aftaler med to aktører, der er eksperter i skatteforhold.

De to nye samarbejdspartnere er:

  • Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Deloitte)
  • Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen (TVC).

Assistancens omfang
Både Deloitte og TVC tilbyder en gratis indledende drøftelse, hvor en skattesag kan forelægges en rådgiver, som vil give sin vurdering af sagen.

Med baggrund i den indledende vurdering vil rådgiveren give sit bud på sagens videre gang. 

Der vil samtidig anslås et økonomisk overslag over, hvad det vil koste at gå videre med sagen, og der gives en vurdering af sagens risiko og muligheden for at få medhold i en eventuel sag. Med dette udgangspunkt indgås en aftale mellem medlemsvirksomheden og rådgiver før den egentlige sagsbehandling sættes i værk.

Deloitte kan bistå med sager over for SKAT samt ved Skatteankenævn og Landsskatteretten. Deloitte vil desuden kunne fremskaffe den nødvendige ekspertise til sagsbehandlingen i de tilfælde, hvor sagen skal videreføres ved Landsskatteretten.

TVC kan tilbyde samme bistand, og kan som advokatfirma også bistå ved sager, der videreføres ved By- og Landsretten samt ved sager der videreføres til Højesteret eller som skal forelægges for EU-domstolen.

Henvendelse
Henvendelse i konkrete sager kan ske direkte til:

Kontakt til Deloitte sker via statsautoriseret revisor Freddi Nielsen på telefon 4085 4368 eller email: fnielsen@deloitte.dk

Kontakt til advokatfirmaet Tommy V. Christiansen sker via advokat Torben Bagge på telefon 7011 0800 eller e-mail: tb@tvc.dk eller til senior skatterådgiver Jørgen Frausing på telefon 4089 6932 eller email: jfr@tvc.dk

Al kontakt til de to aftaleparter sker uden beregning – indtil andet konkret aftales.

Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger om samarbejdsaftalerne kontakt Dansk Byggeri, Jørn Jensen på telefon 7216 0133 eller e-mail: jje@danskbyggeri.dk
 

Aktuelt

Med Google AdWords fik Sandholt-Lyndelse Tømrerforretning fyldt sin ordrebog

”Ordrebogen er nu blevet fyldt op med opgaver til de kommende måneder. Jeg er meget tilfreds med DanaWebs rådgivning, opfølgning og tilgang til tingene” - Robert Winther, Sandholt-Lyndelse Tømrerforretning.

Læs mere her

Aktuelt

Minuba giver overblik og letter planlægningen - læs mere her

Ny rabataftale med Eniro
Få markedsført din annoncering i Mostrup Vejviser og Den Røde Lokalbogs fagregistrer optimalt med godt tilbud fra Eniro. Læs mere her 

Sæt IT-turbo på rekrutteringen
- ny rabataftale med nem IT-løsning fra Ofir/Brandero

Rekruttering af de gode medarbejdere er vigtigt for alle virksomheder. Det nyskabte Brandero Ansøgersite, er sammen med Ofir jobportal en ny og nem måde at sikre dette på.

Læs mere om aftalen mellem Ofir/Brandero og Dansk Byggeri her.

Ny rabataftale - lønadministration med Danløn
Lav løn online med Danløn ligesom cirka 45.000 andre danske virksomheder. 

Danløn sørger for, at alt det formelle vedrørende udbetaling af løn er overholdt. Så kan du nemt lave statistik-indberetninger og indberetninger til Dansk Byggeri.

Ny rabataftale - Advokaternes Inkasso Service
Dansk Byggeri har en samarbejdsaftale med Advokaternes Inkasso Service. 

Medlemsvirksomheder kan få inkasso uden omkostninger og 20% rabat på advokatbistand.

Læs mere om de to rabataftaler - og de øvrige aftaler - på www.danskbyggeri.dk/rabat

 

Kontakt

Indkøbsaftalerne
Tlf.: 72 16 00 01

Pension For Selvstændige

Dansk Byggeri og Pension For Selvstændige udbyder et pensionsprodukt, der er skræddersyet til selvstændige erhvervsdrivende og ledende medarbejdere.
Læs mere om Pension for Selvstændige