Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Krav til byggevarer

Hvilke krav er der til byggevarer?

De fleste byggevarer skal være CE-mærkede, hvilket er brugerens sikkerhed for, at producenten har foretaget produktionskontrol og at byggevaren leveres med en varedeklaration som beskriver varens essentielle egenskaber i henhold til gældende harmoniserede europæiske standarder eller tekniske godkendelser.

Derudover kan der være specifikke krav til byggevarens egenskaber i den nationale lovgivning fx i Bygningsreglementet.

Læs mere om krav til byggevarer 

Så længe der ikke er en harmoniseret standard for dit produkt, hvor der stilles krav til bæredygtighed, har du ikke pligt til at kunne levere en Miljøvaredeklaration (MVD eller EPD). Men i det omfang at de harmoniserede europæiske standarder bliver opdateret med det 7. væsentlige kriterium, vil det blive nødvendigt at kunne levere en miljøvaredeklaration.

Af konkurrencemæssige hensyn kan det dog være attraktivt at kunne frembringe en MVD. Fx hvis bygherren ønsker at bæredygtighedscertificere et nyt byggeri, og eksplicit ønsker at bruge produkter, hvor en MVD kan fremlægges. I det tilfælde vil det være attraktivt at kunne fremvise en MVD selvom det ikke er et lovmæssigt krav.

Nye krav om bæredygtighed i statens aftaler om indkøb af træ
Et cirkulære og en vejledning om statens indkøb af træ trådte i kraft den 1. juli 2014. Baggrunden er, at regeringen vil sikre, at der indkøbes dokumenterbart bæredygtigt træ.

Cirkulæret udstikker krav om bæredygtigt træ i form af regler for statens indgåelse af aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, hvori indgår køb eller brug af træprodukter.

Cirkulæret gælder for statens indkøb af træ til byggeri, møbler og papir mv. Indkøb og brug af produkter til energifremstilling er dog undtaget. 

For Dansk Byggeris medlemmer kan cirkulæret betyde, at der vil optræde krav om anvendelse af bæredygtigt træ i udbudsmateriale fra ministerier og tilhørende institutioner.

Cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder kan downloades her:

Download cirkulære

Vejledning om sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder kan downloades her:

Download vejledning

Kontakt

Thomas Uhd
Branchedirektørthu@danskbyggeri.dk72160264 / 22944167Erhvervs- og brancheservice