Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byggevareforordning og CE-mærkning

Byggevareforordningen (305/2011/EF) trådte i kraft den 1. juli 2013. Den harmoniserer testmetoder, regler for attestering af byggevarer, deklaration af byggevarernes ydeevne og krav om CE-mærkning.

Ændringen fra et direktiv til en forordning sikrer at reglerne bliver implementeret på samme måde i alle Europæiske lande, og ændringen forventes dermed at sikre et mere åbent marked for handel med byggevarer på tværs af grænserne.

Omdrejningspunktet om CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen vil være Ydeevnedeklarationen (DoP), som erstatter Byggevaredirektivets krav om overensstemmelseserklæring.

Da Ydeevnedeklarationen er direkte krav i Byggevareforordningen skal denne foreligge for alle byggevarer, som er omfattet af forordningen, uanset om kravet er implementeret i den gældende harmoniserede standard for den pågældende byggevare.

På Dansk Standards hjemmeside kan du finde en kort pjece, Fra CPD til CPR (PDF), der fortæller om overgangen til Byggevareforordningen

På hjemmesiden www.byggevareinfo.dk kan byggeriets aktører finde information vedr. anvendelse af byggevarer, import og eksport af byggevarer samt information om Energistyrelsens markedsovervågning af byggevarer. Der findes fakta om CE-mærkning og byggevareforordningen, samt lister over harmoniserede standarder.

Desuden er der en infobase med FAQ’s inden for forskellige emner.

Kontakt

Thomas Uhd
Branchedirektørthu@danskbyggeri.dk72160264 / 22944167Erhvervs- og brancheservice