Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

ETA - Europæiske Tekniske Godkendelser

ETA-Danmark er en del af DS Certificering A/S, og er det danske godkendelsesorgan for byggeprodukter

ETA-Danmark er bemyndiget af Erhvervs- og Byggestyrelsen i Danmark til at udstede nationale godkendelser for byggeprodukter. Det betyder, at ETA-Danmark udsteder MK-godkendelser for materialer og konstruktioner samt VA-godkendelser for vand- og afløbsmateriel.

Endvidere kan ETA-Danmark udstede godkendelser for innovative byggeprodukter, som har til formål at vurdere produktets egnethed til anvendelsen samt om produktet opfylder kravene i det danske bygningsreglement og dertilhørende vejledningsdokumenter.

ETA-Danmark er udpeget til at udstede Europæiske Tekniske Godkendelser samt at deltage i udarbejdelsen af Guidelines for Europæiske Tekniske Godkendelser i henhold til Byggevaredirektivet.

Læs mere her

Kontakt

Thomas Uhd
Branchedirektørthu@danskbyggeri.dk72160264 / 22944167Erhvervs- og brancheservice