Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

CE-mærkning

- et symbol på en aftale mellem myndighed og erhvervsliv

Med CE-mærket garanterer fabrikanten for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. CE-mærkningen er indført af Europa-Kommissionen. Det er Kommissionen, der har fastlagt betingelserne for brug af mærkningen i de forskellige CE-mærkningsdirektiver. Direktiverne gælder i alle EU’s 27 medlemslande og i Norge, Island og Liechtenstein, som har tilsluttet sig EØS-aftalen.

Hvad handler CE-mærkning om?
Mange produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. EU-direktiverne stiller krav om CE-mærkning af en række produkter. De harmoniserede standarder beskriver, hvordan kravene til miljø, sundhed og sikkerhed overholdes.

Krav til CE-mærkning
Det er producentens ansvar, at produktet lever op til de gældende direktiver. I visse tilfælde er der tredjepartskontrol i forbindelse med prøvning og certificering. Det gælder f.eks. visse produktgrupper inden for byggevarer.

Ønsker du at få dit produkt CE-mærket, så skal du tage kontakt til informationscenteret i Dansk Standard, som kan hjælpe dig til at komme i gang med at få dit produkt mærket.

 

 

Download vejledning om CE-mærkning af byggevarer herMarkedsovervågning
På alle produktområder foretager de relevante myndigheder løbende markedsovervågning for at sikre, at CE-mærkede produkter lever op til kravene.

Se mere på Dansk Standards hjemmeside: http://www.ds.dk/da/

Kontakt

Thomas Uhd
Branchedirektørthu@danskbyggeri.dk72160264 / 22944167Erhvervs- og brancheservice