Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Trafik- og Byggestyrelsen: Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (LCA) kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning.

De miljøpåvirkninger, der indgår i LCA'er opstår i hovedtræk i forbindelse med fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold samt ved bortskaffelse og genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Læs mere om livscyklusvurdering

Kontakt

Thomas Uhd
Branchedirektørthu@danskbyggeri.dk72160264 / 22944167Erhvervs- og brancheservice