Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bygningsreglement 2015 ændret

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ændret Bygningsreglementet (BR15) pr. 1. juli 2017. Læs om de væsentligste ændringer

Ændringer omfatter bestemmelser om:

 • Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv.
 • Ændring af krav til niveaufri adgang for enfamiliehuse
 • Præcisering af krav til køkken og bade- og wc-rum i kollegieboliger, ungdomsboliger og Institutionsboliger
 • Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger
 • Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering
 • Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen
 • Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer
 • Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler
 • Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køleanlæg, ventilationsanlæg og
 • elevatorers energiforbrug
 • Præcisering af krav til kedler til fast brændsel

Enfamiliehuse Forslaget om afskaffelse af niveaufri adgang til enfamiliehuse revideres, så der fremadrettet vil være krav om forberedelse til niveaufri adgang ved mindst én yderdør i adgangsetagen for fritliggende enfamiliehuse, så der i nødvendigt omfang kan etableres niveaufri adgang på et senere tidspunkt.

Det skal her understreges, at lempelsen alene er gældende for fritliggende enfamiliehuse.

Øvrige ændringer
De øvrige forslag i bekendtgørelsen består af mindre ændringer.
Læs bekendtgørelsen her 
Ændringerne gælder fra 1. juli 2017.

Mere information

Hvis du vil vide mere om ændringerne til BR 2015, kan du henvende dig til Torben Hessing-Olsen, chefkonsulent - Erhvervs- og brancheservice på telefon 72 16 01 95. Du kan også kontakte øvrige medarbejdere i afdelingen på tlf. 72 16 00 00.