Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

OPP

Samarbejde mellem den offentlige og den private sektor er afgørende for at løse mange af de opgaver, som den offentlige sektor står med. Det gælder inden for mange områder

Heldigvis er der en lang og god tradition for dette samarbejde, men formen man samarbejder på kan til stadighed udvikles, og der er områder, hvor den offentlige sektor tidligere selv stod for opgaverne, hvor den private sektor i dag kan bidrage med både nye og bedre løsninger.

Inden for bygge- og anlægsområdet er OPP (offentligt privat partnerskab) kommet højt op på dagsordenen. Der eksisterer en del forvirring om begreberne ”OPP”, ”OPS” (offentligt privat samarbejde), ”OPI” (offentligt privat innovationspartnerskab) og ”privatisering”. Men uanset forvirring og mangel på faste definitioner står det tilbage, at samarbejdet er vigtigt og udvikler sig.

Dansk Byggeri ser de nye samarbejdsformer som en positiv udvikling for at sektorerne kan lære af hinanden og bør forstå hinandens arbejdsprocesser og arbejdsbetingelser bedre.

Nogle af de effekter, som ofte fremhæves som en fordel ved OPP, er, at det giver bedre kvalitet og større fokus på både anlægs- og driftsøkonomi, dvs. totaløkonomi. Det er der mange tegn på, men disse positive effekter kan også opnås med brug af traditionelle entrepriseformer, hvis bygherren fokuserer på det.

Det afgørende er kompetencer på alle sider af bordet; både hos bygherrer, rådgivere, entreprenører og driftsansvarlige.

På denne temaside har vi derfor samlet links til nyttige informationer og værktøjer, og vi vil løbende lægge ny viden på siden i takt med, at den opstår.

Kontakt

Erhvervs- og Brancheservice

Tlf.: 72 16 00 00