Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tagkollaps

Antallet af tagkollaps har været stigende gennem de seneste år. I vinteren 2009/2010 var der særligt mange kollaps som følge af store snemængder. Undersøgelser viser, at mange gitterspærkonstruktioner er mangelfuldt afstivet og dette har været medvirkende årsag til mange tagkollaps.

Dansk Byggeri og Topdanmark er derfor gået sammen om en fælles indsats for at udbedre fejlene og minimere risikoen for tagkollaps. En del af den fælles indsats har været to fyraftensmøder, hvor deltagerne fik henvisninger til relevante regler og anvisninger på området, samt en grundig gennemgang af de typiske konstruktive fejl og mangler, der fører til kollaps.


Få mere information om tagkollaps og forebyggelse

Dele af Club Danmark Hallen i Valby kollapsede 24.-26. december 2010. SBis rapport analyserer bygværket, kollapset og dets mulige årsager. Desuden beskriver et notat generelle overvejelser til at imødegå svigt af større bygningskonstruktioner. Notatet kommer ind på anbefalinger vedr. eksisterende konstruktioner, flækning af limtræ, statisk virkemåde, snelastens størrelse og kontrol af statiske beregninger.
Læs rapporten "Kollaps af Club Danmark Hallen" og SBi´s notat

Erhvervs- og Byggestyrelsen har lavet en undersøgelse af årsager til
tagkollaps i forbindelse med snefald vinteren 2010. 
Læs "Undersøgelse af årsager til tagkollaps i forbindelse med snefald vinteren 2010"

Det er muligt at forebygge sneskader på haller og større tage
Læs Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning "Forebyg sneskader på haller og store tage"

Erhvervs- og Byggestyrelsen har lavet en pjece, der henvender sig til bygningsejere, med henblik på, at de selv kan undersøge, om deres bygning er opført på en måde, der kan medføre risiko for kollaps ved store snemængder.
Læs Erhvervs- og Byggestyrelsens pjece "Er din bygning snesikker?"

Ejere af landbrugs-, industri- og erhvervsbygninger, bør følge nogle generelle retningslinier for tiltag mod alvorlige hændelser ved store snemængder på tag.
Læs Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledning "Hvordan rydder jeg mit tag for sne?"

Kontakt

Carsten Pedersen
Teknisk konsulentcap@danskbyggeri.dk72160279 / 51268922Erhvervs- og brancheservice

Samarbejde med Topdanmark

Samarbejde mellem Dansk Byggeri og Topdanmark skal forebygge tagkollaps, hvis sneen igen lægger sig tungt over landet.

Læs pressemeddelelsen