Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Energiklasser

Energiklasser for nye enfamiliehuse

Læs mere om de gældende energiklasser på dette link http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/energiklasser-for-nye-enfamiliehuse/

Lavenergihuse og passivhuse

Læs om fordele og ulemper ved lavenergi- og passivhuse på dette link

O-energihuse

Betegnelsen er ikke en formel energiklasse, men anvendes for bygninger, der ikke har et netto-behov for at få tilført energi. Det vil sige bygningen producerer mindst lige så meget energi, som der bliver anvendt i bygningen. EU har i en revision af bygningsdirektivet i april måned 2009 vedtaget, at alle nye bygninger senest fra 2018 skal opføres som 0-energihuse. Desuden skal medlemslandende individuelt sætte mål for, hvor stor en del af den eksisterende bygningsmasse, der skal konverteres til 0-energibygninger.

Aktivhuse og plusenergihuse

Begge betegnelser anvendes om bygninger der igennem egen energiproduktion producerer mere energi end der bliver brugt i bygningen.