Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Energi- og klimapolitik

Bygge- og anlægsbranchen kan i høj grad bidrage til, at de energi- og klimapolitiske målsætninger nås

Der er politisk enighed om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. For at nå målet er det vigtigt med et større politisk fokus på bygninger, som står for ca. 40 pct. af Danmarks energiforbrug.

Etablering af en mere energieffektiv bygningsbestand er en omfattende opgave, der vil strække sig over flere årtier. Der vil skulle bringes mange løsninger i spil, som er tilpasset de enkelte bygningers alder, ejerform, friværdi, benyttelse, nuværende opvarmningsform m.m. For bygningsejere er situationen præget af, at der udvikles stadigt flere muligheder at vælge imellem, når energiforbruget skal effektiviseres, og CO2-udledningen nedbringes. Du kan læse mere om Dansk Byggeris energi- og klimapolitik på følgende link, hvor du også finder Dansk Byggeris nyheder på området. 

Klik her for at læse nyheder om klima og energi

 

Danmarks energipolitisk fastlægges traditionelt i energipolitiske aftaler, hvoraf det seneste blev indgået i marts 2012 mellem en bred kreds af Folketingets partier. Aftalen rummer en lang række energipolitiske initiativer for perioden 2012-2020, herunder også rammerne for energispareindsatsen.

Klik her for fakta om dansk energi- og klimapolitik

Kontakt

Camilla Damsø Pedersen
Energipolitisk chefcdp@danskbyggeri.dk72160224Erhvervspolitisk afdeling

Smart grøn omstilling

40% af vores energiforbrug består i dag af opvarmning.

Al denne energi kan blive bæredygtig ved hjælp af smarte energisystemer og mere energieffektive bygninger.

Se mere i denne video