Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

BedreBolig - Besparelsen Betaler

"BedreBolig” er en ny ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere

Formålet med ordningen er at motivere boligejerne til energirenovering ved at give dem mulighed for en samlet, kvalificeret løsning til at energiforbedre boligen. BedreBolig vil blive markedsført af Energistyrelsen ved en større markedsføringsindsats i 2014 og 2015.

BedreBolig giver virksomheder mulighed for at uddanne BedreBolig rådgivere. Ydelserne i ordningen omfatter:

1. En kortlægningsydelse: Omfatter en beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder, der kan udføres i forbindelse med de eventuelle andre renoveringsønsker, som boligejeren har. Boligejeren får herefter en plan for energirenoveringen, en beregning af mulige energibesparelser og betydningen af besparelserne for boligejerens økonomi. Disse oplysninger vil desuden indgå i et dokument, som BedreBolig-rådgiveren udformer på basis af kortlægningen af bygningen. Dette dokument synliggør betydningen af energiforbedringer for boligejerens samlede boligøkonomi. Hensigten er, at boligejeren kan tage det med til sin bank eller realkreditinstitut som et værdifuldt input til vurderinger omkring långivning.

2. En byggeledelsesydelse: Indeholder projektering, tilbudsindhentning, fagligt tilsyn og afleveringsforretning efter gennemført renovering.

Tilmelding 
Der blev åbnet for tilmelding til det obligatoriske grundkursus i BedreBolig uddannelsen den 6. januar 2014, og de første hold blev meget hurtigt fuldt bookede. Der udbydes nye kurser løbende. Datoerne for tilmelding lægges ud på Byggecentrums hjemmeside www. byggecentrum.dk og fremgår af BedreBolig-nyhedsbrevet. Se faktaboks.

Optagelseskrav
BedreBolig-uddannelsen er udarbejdet til fagfolk, som allerede har viden om og erfaring med energirenovering. Det forventes derfor som minimum, at kursisterne på uddannelsen har:

• 2 års erhvervserfaring indenfor byggeriet
• En relevant grunduddannelse på niveau 4 eller højere i den danske kvalifikationsramme for livslang læring (en håndværkeruddannelse har fx niveau 4 ) – se niveauerne her
• For fagfolk med grunduddannelse på niveau 4 skal uddannelsen være suppleret med en relevant energifaglig efteruddannelse, så som energivejlederuddannelsen

Læs mere om uddannelsen i brochuren her

Ordningen har sin egen hjemmeside www.bedrebolig.dk,  hvor de godkendte virksomheder fremgår af en liste, hvorfra de kan kontaktes direkte af boligejere.

Kontakt

Camilla Damsø Pedersen
Chefkonsulentcdp@danskbyggeri.dk72160224Erhvervspolitisk afdeling

Nyhedsbrev om BedreBolig

BedreBolig-ordningens hjemmeside kan du tilmelde dig et nyhedsbrev, så du løbende modtager information om ordningen.