Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kvalitet

Dansk Byggeri har udarbejdet materiale til brug for kvalitetssikring

Hvad er kvalitetssikring?

Man udfører kvalitetssikring for at forebygge skader og andre svigt. Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for byggeriets parter og set ud fra samfundsøkonomiske hensyn. Er kvaliteten i orden, kan byggeriets parter undgå eller formindske omprojektering, spild, usikkerhed, ydelser, der må udbedres, udskiftes eller udføres på ny, svigt og skader og deraf følgende ekstraudgifter eller forringede kvaliteter.

Dette gælder både under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden. Desuden undgås mulige erstatningskrav som følge af senere opdagede mangler ved byggeriet og omkostningerne og tidsforbruget ved retlige opgør i forbindelse hermed. Ikke mindst ved at modvirke svigt i indbyggede bygningsdele kan man undgå betydelige ekstraomkostninger. 

Det betaler sig

Mange erfaringer viser, at systematisk kvalitetssikring kan betale sig. Målet er ikke et fejlfrit byggeri. Dette ville være teknisk umuligt og selv i tilnærmet grad uoverkommeligt dyrt. Men målet er at undgå dels de større skader, dels de mange svigt i byggeriet, som har banale årsager eller som skyldes forkert brug af nye materialer og metoder.  

Kontakt

Erhvervs- og Brancheservice

Tlf.: 72 16 00 00

Aktuelle bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 773, Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer med tilhørende vejledning. Bekendtgørelen er udstedt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2011. 

Bekendtgørelse nr. 1179, Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri med tilhørende vejledning. Bekendtgørelsen er udsted af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2013.