Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Styring af kvalitet

Virksomhedens styring af kvalitet drejer sig om den måde, virksomheden har besluttet generelt at styre kvalitetsarbejdet på

Virksomhedens styring af kvalitet drejer sig om den måde, virksomheden har besluttet generelt at styre kvalitetsarbejdet på, så rammerne for at gennemføre kvalitetssikringen på de enkelte byggesager bliver tilvejebragt.

I Håndbog for styring af kvalitet angiver du virksomhedens målsætning for kvalitetsarbejdet. Du angiver også de politikker/principper virksomheden vil arbejde efter, for at opnå de opstillede mål. Desuden angiver du de procedurer/arbejdsgange, der skal gennemføres for at sikre en ensartet og systematisk kvalitetssikring i overensstemmelse med de fastlagte politikker.

Målsætning

Målsætningen kan bl.a. dreje sig om kundetilfredshed og begrænsede mangellister, men der kan også være en målsætning om rettidig afklaring af projekterings-mangler, et bestemt niveau for medarbejdernes faglige viden, hyppigheden af kvalitetskontroller og/eller omfanget og tilgængeligheden af dokumentation.

 

Politikker

Politikkerne er en redegørelse for, hvad virksomheden vil gøre for at opnå sine mål. Det kan f. eks. være at stille mindstekrav til projekters detaljeringsgrad, at leverandører og underentreprenører skal godkendes, inden der må bestilles materialer eller ydelser hos dem, eller at medarbejdere skal gennemføre bestemte kurser, før de må udføre bestemte opgaver.

Procedurer

Procedurerne er en beskrivelse af, hvordan forskellige politikker skal gennemføres for at sikre en fyldestgørende og systematisk kvalitetssikring.

I basismaterialet, der kan downloades, er der forslag til 14 forskellige procedurer, men der kan være andre eller flere, der er relevant for netop din virksomhed.

 

Eksempel:

Målsætning for projektafklaring:
Virksomheden vil sikre sig at alle projektets detaljer er afklaret inden udførelsen af arbejdet påbegyndes.

Politik for projektafklaring:
Arbejdet på et givent projekt må ikke påbegyndes, før den projektansvarlige har haft den fornødne tid til at gennemføre en omhyggelig procesgranskning, og der er modtaget fyldestgørende svar fra bygherren/ rådgiverne, på de spørgsmål procesgranskningen afstedkommer.

Procedure for projektafklaring:
1. Snarest og som hovedregel inden 2 arbejdsdage, efter der er modtaget accept/ kontrakt på et arbejde, skal ledelsen:

    a. udpege den ansvarlige projektleder for arbejdets udførelse og

    b. angive tidsrammerne (antal arbejdsdage) for hvert af punkterne 2-6 
        herunder.

2. Indenfor den jf. pkt. 1b angivne tidsramme skal projektlederen gennemgå projektet i detaljer sammen med den ansvarlige for tilbudsudregningen for at sikre sig fuldt kendskab til grundlaget for tilbudskalkulen.

3. Derefter skal projektlederen indenfor den jf. pkt. 1b angivne tidsramme gennemgå projektmateriale og sikre sig:

    a. at de foreskrevne materialer er kendte og tilgængelige.

    b. at alle udførelsesdetaljer er tilstrækkeligt belyst i projektmaterialet.

    c. at arbejdet kan udføres i praksis.

    d. at nødvendige interimsforanstaltninger kan gennemføres.

    e. at den foreliggende tidsplan er realistisk i forhold til de spørgsmål, 
        der fremkommer ved procesgranskningen

4. Spørgsmål der fremkommer ved procesgranskningen fremsendes/ afleveres til bygherren/ rådgiverne indenfor den jf. pkt. 1b fastsatte tidsramme med angivelse af bygherrens/ rådgivernes svarfrist i relation til aftalt tidsplan for projektet.

5. Svar gennemgås indenfor den af ledelsen jf. pkt. 1b angivne tidsramme, efter de er modtaget fra bygherren/ rådgiverne. Hvis svarene ikke er fyldestgørende, gentages proceduren fra pkt. 4.

6. Når fyldestgørende svar er modtaget, igangsættes arbejdets udførelsesplan, herunder f.eks. bestilling af materialer, disponering af materiel, disponering af (nøgle)medarbejdere m.v.

Kvalitetskontrol

Hos Byggeriets Kvalitetskontrol kan du få mere information og vejledning om kvalitetsstyring.
Gå til Byggeriets Kvalitetskontrol