Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

1. Generelle fokusområder

Undgå fejl og mangler

1. Kvalitetssikring og styring
Det anbefales, at der gives en grundig indføring i bestemmelser og retningslinier for praktisk arbejde med kvalitetssikring og kvalitetsstyring, herunder præsentation af de forskellige faser, projektgranskning, proceskontrol og slutkontrol. Det er væsentligt, at undervisningen er praksisorienteret og sikrer en naturlig indarbejdning af kvalitetssikringsprocedure i arbejdsudførelsen, herunder dokumentation af udført arbejde.

2. Helhedsforståelse og andre fag
Det er væsentligt, at der i undervisningen skabes en helhedsforståelse af byggeriet, herunder hvorledes det enkelte fag indgår som en del af det samlede byggeri og den samlede byggeproces. Som en del af helhedsforståelsen skal undervisningen i det enkelte fag sættes ind i en større produktionssammenhæng, herunder skabe respekt for de arbejder, der udføres af andre fagområder.

Det foreslås, at der i undervisningen f.eks. løses praktiske opgaver, hvor flere fagområder arbejder sammen om at gennemføre konkrete projekter. 

Involvering af andre fagområder bør også gerne omfatte installationsfagene, el og VVS. 

3. Viden om materialer
Der skal i undervisningen gives en grundig indføring i de materialer, der normalt anvendes indenfor faget. Ligeså vigtigt er det, at der gives en indføring i hvor der kan findes oplysninger om nye materialer og hvorledes den enkelte medarbejder bør forholde sig i forbindelse med søgning af viden om nye materialer. Undervisningen skal således skabe kendskab til videnkilder om materialer, med henblik på, at færdiguddannede håndværkere forholder sig konstruktivt kritisk til anvendelse af nye materialer og nye konstruktionsformer, herunder hvor de kan finde supplerende viden om materialer og konstruktioner.

4. Viden om fugt
Der skal i undervisningen være fokus på de konstruktive forhold omkring fugt, herunder hvorledes det undgås at fugt indbygges i konstruktionen. De grundlæggende forhold omkring konstruktionsopbygning, herunder hvorledes fugt holdes ude såvel i byggeprocessen som i det efterfølgende bygningsværk er centralt.

Som led heri skal der være fokus på, hvordan oplagring af materialer håndteres korrekt, således at materialerne ikke opfugtes inden indbygning. Der sættes særlig fokus på fugtfølsomme materialer og konstruktioner.

5. Viden om bygningsfysik
Der skal i undervisningen gives en indføring i grundlæggende bygningsfysiske forhold f.eks. fugt, herunder viden om placering af dampspærre i konstruktioner, bygningsstabilitet og betydning af korrekt valg af bolte og beslag til samling af materialer med henblik på at opnå god stabilitet i konstruktioner.

6. Tidsplaner for arbejdsudførelse
Der skal i undervisningen gives en indføring i betydning af tidsplaner, herunder hvorledes de udførende fag forholder sig til tidsplaner og hvorledes tidsplaner indgår som grundlag for arbejdsudførelse samt at der afsættes den fornødne tid til hærdning og udtørring af fugt.

Det er i den forbindelse væsentligt, at de udførende får et kritisk og realistisk forhold til tidsplaner med henblik på at kunne gå i dialog med andre udførende og byggeriets projekterende i forbindelse med planlægning af et konkret byggeprojekt.

7. Samarbejde mellem rådgivere og udførende
Der skal i undervisningen sættes fokus på betydning af konstruktivt samarbejde mellem rådgivere og udførende, herunder de udførendes rolle i relation til projektgranskning, udarbejdelse af realistisk tidsplan samt vurdering af om projektmaterialet indeholder de nødvendige oplysninger som grundlag for byggeproduktion m.m. Det er væsentligt at de udførende får en selvforståelse af, at indgå som en del af byggeriets samlede værdikæde og påtager sig en naturlig rolle som sparringspartner for rådgiverne med henblik på at sikre bygbarhed, overholdelse af tidsplaner og god kvalitet.