Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

2. Murerfaget

Undgå fejl og mangler

1. Valg af mursten og mørtel
Generelt materialekendskab, særlig grundig kendskab til valg af mursten og valg af mørteltyper, herunder forståelse af de forskellige materialers muligheder og begrænsninger. Der er behov for fokus på forhold omkring fugtfølsomme stentyper, fokus på disses korrekte anvendelse.

Kendskab til mørtler, herunder korrekt håndtering af mørtler og holdbarhed for mørtler.

2. Murerarbejde
Der skal fokuseres på korrekt isolering af hulmur udført successivt under opmuring, herunder hvorledes fugt holdes effektivt borte fra konstruktionen.

Fokus på korrekt udført fugearbejde.

3. Sikring og afdækning under arbejdsudførelse
Forståelse af betydning af afdækning under arbejdsudførelse, herunder sikring mod fugt, under f.eks. opmuring. Fokus på, hvorledes vand ledes effektivt bort under byggeprocessen, f.eks. ved etagebyggeri, hvor vand på etagedæk skal ledes væk fra formuren og ned gennem udsparingen i etagedækket for ikke at opfugte isolering og murværk unødigt. Der skal ligeledes være fokus på frostsikring af nyopført murværk.

4. Afsyring af murværk
Fokus på hvorledes afsyring af murværk udføres og evt. kan undgås, herunder hvorledes det sikres, at arbejdet udføres ensartet, så murværket fremstår ensartet efter arbejdets afslutning.

5. Fugtafledning med murpap m.m.
Der skal fokuseres på betydning af korrekt udført fugtisolering med murpap ved sokkel over vinduesåbninger, omkring søjler m.v.

6. Understøtning af stik ved f.eks. vinduesåbninger
Fokus på, hvorledes der sikres en tilstrækkelig understøtning, som respekterer tørre- og hærdetider f.eks. under vinduesåbninger og døråbninger. Der skal fokus på, at bomme under stik ikke fjernes for hurtigt. (Denne viden skal formidles til tømrerfaget).

7. Tagarbejde
Fokus på korrekt oplægning af tagsten, herunder overholdelse af krav til lægteafstand og dækbredde for sikring af funktionsdygtig tagoverflade.

Fokus på betydning af svumning af rygningssten i forbindelse med oplæg af tagsten.

8. Flisearbejde
Give forudsætning for at vurdere om grundlaget for arbejdet er i orden, f.eks. at der er den fornødne konstruktionshøjde over installationer. Er gulvafløbet, linjen rundt ved gulv/vægsamling samt at indgangsniveau er placeret korrekt i forhold til nødvendig faldhøjde.

Fokus på muligheder for udførelse af korrekt fald på gulve - fald mod gulvafløb. Overblik over fliseopgaver og forståelse af korrekt opsætning af fliser, herunder fugestørrelse, overholdelse af lodrette og vandrette flugter samt imødegåelse af spring ved opsætning/lægning af fliser.

9. Tyndpuds
Forståelse for grundlæggende betingelser for korrekt udført tyndpudsarbejde (fugt, temperatur), samt viden om fugtforhold og beskyttelse under afhærdning.