Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

3. Tømrer snedker ALU og gulvarbejde

Undgå fejl og mangler

1. Konstruktioner og stabilitet
Forståelse for grundlæggende bygningsfysik, herunder:
Generel viden og forståelse af konstruktioners fugtforhold og stabilitet herunder korrekt valg af søm og beslag samt placering af beslag. Viden og forståelse omkring afstivninger i konstruktioner.

2. Tagkonstruktioner
Fokus på valg af undertag og korrekt udførelse af undertage, herunder forhold som opstramning af undertage, udførelse af gennemføring i undertage samt reparationer af beskadige undertage under udførelsesprocessen.

Ligeledes fokus på grundlæggende forståelse af behovet for udluftning af tagkonstruktioner i den efterfølgende drift.

Viden om korrekt opretning og påforing ved eksisterende konstruktion som grundlag for det videre tagarbejde.

3. Dampspærrer
Forståelse af betydning af en tæt dampspærre, herunder den korrekte placering af dampspærre i konstruktionen.

Udførelse af dampspærre i forhold til tekniske installationer, herunder gennembrydning af dampspærre for udførelse af tekniske installationer. (Denne viden skal formidles til El og VVS. Det kan ske via samarbejde omkring en praktisk opgave).

4. Isolering
Fokus på korrekt udført isoleringsarbejde, herunder en generel forståelse af bygningsreglementets krav til bygningskonstruktioners energiforbrug og isoleringstykkelser.

5. Gulve
Forståelse for betydning af overholdelse af lægningsvejledninger for gulve, herunder ved strøgulve, opklodsning, strøafstande, overholdelse af afstande til vægge og valg af søm. Forståelse for anvendelse og udførelse af dilatationsfuger.

Ved svømmende gulve direkte på beton er det vigtigt, at der er viden om fugt i beton og de konstruktive muligheder for beskyttelse mod opfugtning af trægulvet. Tilsvarende skal der sikres viden om forudsætningen for indbygning og fremtidig drift af gulvvarme.

6. Fugtmåling
Undervisning i metoder til måling af fugt i betonundergulve og korrekt tidspunkt for udførelse af gulvarbejde i forhold til efterfølgende fugtpåvirkning, særligt ved arbejde med tætte gulvbelægninger.

7. Vinduer og fuger
Kendskab til og forståelse af, hvorledes korrekt fugearbejde udføres omkring f.eks. vinduer og døre herunder valg af fugemateriale, der tilpasses fugebredde.

Forståelse af betydningen af drænhuller i vindueskonstruktioner, herunder sikring af at drænhuller ikke tildækkes i forbindelse med fugearbejde omkring vinduer.

8. Overfladefinish
Forståelse af krav til overfladefinish med henblik på efterfølgende behandling, f.eks. malerbehandling.

9. Materialeopbevaring
Forståelse for betydningen af, at sikre bygningsmaterialer mod fugtpåvirkning under oplagring og indbygning, med særlig fokus på fugtfølsomme materialer som f.eks. træ, gipsplader o.lign.