Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

6. Bygningsstruktør

Undgå fejl og mangler

1. Montage af elementer
Imødegåelse af opfugtning af materialer og konstruktioner under arbejdsudførelse og opbygning, specielt ved letbetonvægge.

Sikring af korrekt understøbning og samling ved beton-, letklinkebeton-, og porreelementer

2. Sikring mod indtrængende fugt
Etablering af tætte membraner i konstruktioner, hvor der er vandtryk i jord, f.eks. i forbindelse med jordopfyldning ved fundamenter og kælder.

3. Forståelse for grundlæggende geoteknik
Fokus på grundlæggende forståelse af geoteknik. Evne til at vurdere jordens bæreevne, jordtyper m.m.

4. Armering
Korrekt udførelse af oversidearmering ved gulvkonstruktioner.

5. Betongulve
Grundlæggende kendskab til planhedskrav og forståelse af korrekt overfladebehandling af betongulve, herunder afdækning i hærdningsperiode samt korrekt tidspunkt for udførelse af glitning af betonoverflade.

6. Materialer
Generel bedre viden om materialet beton, herunder forståelse af forskellige cementtyper og betonblandinger i forhold til forskellige anvendelsesformål.