Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Generel anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald

Pr. 1. januar 2013 er der indført et generelt krav om anmeldelse til kommunen af bygge- og anlægsaffald fra nedrivninger og renoveringer

Anmeldepligten vedrører alle bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med renovering eller nedrivning af bygninger eller anlæg, som vedrører mere end 10 kvm eller frembringer mere end 1 tons affald.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen Affaldsbek. Nr. 1309, §83 af 18/12 2012. skal bygherrens anmeldelse være kommunen i hænde 14 dage før arbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal bestå af:

1) Bygherrens navn og adresse.

2) Dato.

3) Bygherrens underskrift.

4) Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

5) De forventede affaldsmængder og -typer.

6) Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Hvis der forud for arbejdets påbegyndelse skal foretages screening for, eller kortlægning af PCB-forekomster, skal anmeldelsen indeholde yderligere oplysninger, som fremgår af Affaldsbekendtgørelsens § 81 og §82. Screening og/eller kortlægning for PCB skal foretages, hvis byggeriet er bygget og/eller renoveret i perioden 1950-1977.

Reglerne om anmeldelse af screening for PCB eller kortlægning af forekomster af PCB er illustreret i nedenstående diagram.Kontakt

Simon Stig-Gylling
Chefkonsulentssg@danskbyggeri.dk72160267 / 31609908Erhvervs- og brancheservice