Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

AMU og efteruddannelse

Her kan du finde information om AMU-kurser, efteruddannelse og videreuddannelse samt muligheder for tilskud.

.

Tilskud til AMU-kurser 

Løngodtgørelse mm.
Deltagere der ikke har en uddannelse ud over erhvervsuddannelsesniveau, kan modtage VEU-godtgørelse (100% af dagpengesatsen) og befordringstilskud ved deltagelse i AMU-kurser.

Se VEU-satserne på www.veug.dk
Søg VEU-godtgørelse til dine medarbejdere på www.efteruddannelse.dk

Tilskud fra Udviklingsfonden
Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond yder desuden et tilskud på 55 kr. pr. time til virksomheden for medarbejdere, der deltager på AMU-kurser, som er ansat på overenskomst mellem Dansk Byggeri og 3F/Elforbundet/Blik- og rørforbundet/Dansk Metal. For tilskud til medarbejdere på Maleroverenskomsten se på https://www.malersektionen.dk/om-malersektionen/malerfagets-kompetenceudviklingsfond/

 

Du kan søge tilskud fra Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond samtidig med VEU-godtgørelse på efteruddannelse.dk. Inden du søger VEU-godtgørelse skal du bare sætte hak i "ja" til at Pension Danmark må hente data (Se skærmprint). Herefter modtager du en mail fra Pension Danmark, hvor kurset blot skal godkendes, hvorefter tilskuddet fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond udbetales direkte til virksomheden.

Søg om VEU-godtgørelse på www.efteruddannelse.dk 

 

For medarbejdere der er ansat på overenskomst, men ikke berettigede til VEU-godtgørelse, skal du søge tilskud i Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond gennem Pension Danmark.

Søg tilskud på www.pensiondanmark.dk

 

Tilskud til akademiuddannelser
Det er også muligt at få tilskud på 55 kr. i timen til medarbejdere, der deltager i Akademiuddannelserne i byggekoordination og byggeteknologi, og tilskuddet dækker også deltagere på Byggeriets Lederuddannelse.

 

Søg tilskuddet direkte på www.pensiondanmark.dk

 

Der er ikke VEU-godtgørelse til akademiuddannelserne, men medarbejderen har mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Se mere på www.svu.dk

Kost og logi
Der kan opnås tilskud til kost og logi ved indkvartering i forbindelse med deltagelse i AMU-kurser. Det er en betingelse, at du har mere end 120 km. i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur. 

Det er uddannelsesstedet, der udbetaler tilskud til kost og logi. 

 

 

AMU, certifikater og efter-videreuddannelse 

Der er mange muligheder for efter- og videreuddannelse i bygge-anlægsbranchen. Her har vi samlet links til oplysninger om AMU-kurser, certifikater, kontraktuddannelser, efter- og videreuddannelse samt undervisning i grundlæggende færdigheder (læsning, skrivning, matematik) herunder:

 

AMU-kurser og certifikatkurser

På AMUkurs.dk finder du en let tilgængelig oversigt over alle de relevante AMU-kurser og certifikatkurser, og hvor og hvornår de bliver udbudt.

www.amukurs.dk

 

Tilmelding til AMU-kurser og certifikatkurser

På efteruddannelse.dk kan du tilmelde medarbejdere til AMU-kurser og søge VEU-godtgørelse.

www.efteruddannelse.dk

 

AMU-kontraktuddannelser

Der er også mulighed for at tage hele uddannelser i AMU-systemet. Her kan du læse om uddannelserne til stilladsmontør, murerarbejdsmand, maskinfører, betonmager og nedriver.

www.bygud.dk/amu-kontraktuddannelser 

 

Akademiuddannelser og faglige moduler på videregående niveau

Har du en medarbejder, som har brug for at bygge ovenpå sin faglærte uddannelse og fx blive bedre til BIM eller uddannelse sig til byggekoordinator eller byggeteknolog på deltid? Så er bygovenpå.dk det rigtige sted at se uddannelsesmuligheder, hvor og hvornår.

www.bygovenpå.dk

 

Byggeriets lederuddannelse

Byggeriets Lederuddannelse er en praksisnær lederuddannelse, hvor alle undervisere har erfaring fra byggebranchen, og hvor undervisningen bygger på cases, der matcher netop de udfordringer, som deltagerne møder i hverdagen.

Byggeriets Lederuddannelse

 

Byggekoordinator

Har du faglærte medarbejdere, der gerne vil kvalificere sig selv til at styre og forbedre processerne på byggepladsen? Så er uddannelsen til byggekoordinator en oplagt mulighed

www.byggekoordinator.dk

  

FVU og ordblindekurser

Har dine medarbejdere brug for at styrke deres almene kompetencer i læsning, skrivning og matematik, så er der muligheder med de gratis FVU-kurser. FVU er en forkortelse for Forberedende Voksenundervisning og kan læses på mange forskelle skoler.  

https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse/forberedende-voksenundervisning-fvu

Hvis du har ordblinde medarbejdere, har de brug for andre tilbud, som også er gratis

https://www.ug.dk/uddannelser/grundskoleundervisning/almenvoksenuddannelse/ordblindeundervisning-voksne

  

BedreBolig-rådgiver

Vil du eller en medarbejder blive bedre til at rådgive kunder om energioptimering af private boliger, så er uddannelsen til BedreBolig-rådgiver en god mulighed

BedreBolig-rådgiver