Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

ErhvervsPhD

Særlig erhvervsPhD ordning

Mange studerende på bl.a. civilingeniøruddannelserne gennemfører eksamens- og specialeprojekter, der er interessante for bygge- og anlægsområdet.

2. ErhvervsPhD er en særlig ordning, hvor en phd-studerende er ansat i en virksomhed, og projektet udarbejdes i et samarbejde mellem kandidaten, virksomheden og universitetet. Den studerende har i forvejen fuldført en kandidatuddannelse.

3. Eksempler:

 • Ledelsesmotivationer i byggeriet
 • Udvikling af model til bedring af de økonomiske konsekvenser af indeklimaforbedringer
 • Nye typer bygningsintegrerede ventilationslæsninger med flere funktioner
 • Modellering af armerede betonkonstruktioners bæreevne
 • Optimal hastighedsstyring af lastbilkran
 • Forstærkning af bærende konstruktioner ved pålimning af kompositmateriale
 • Svigt i byggeriet – årsagsforståelse og en realisering af at bygge mangelfrit
 • Indeklima, komfort og optimal energikontrol mv. ( 2 forskellige)
 • Lederudvikling – effekt og virkemidler
 • Værdien af danske virksomheders rekrutterings- og udvælgelsesarbejde
 • Beslutningsmodel for strategi, marketing og produktdesign i mindre højteknologiske innovationsfirmaer

4. Der ydes løntilskud til virksomheden. Desuden er der tilskud til den studerende ved deltagelse i kurser og konferencen og til studier i udlandet.


Læs mere om erhvervsPhD og om tilskud og ansøgningsfrister

Kontakt

Jakob Krohn-Rasmussen
Chefkonsulentjkr@danskbyggeri.dk72160210Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)