Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bonus for EGU-elever

Virksomheder, der indgår en ny praktikaftale for en erhvervsgrundsuddannelseselev (EGU-elev), kan få en bonus på op til 40.000 kr.

Virksomheder, der indgår en ny praktikaftale for en erhvervsgrundsuddannelseselev i perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2019, kan få en bonus på op til 40.000 kr. Denne praktikaftale er omfattet af EGU-bonusordningen, uanset om det sker efter en orlovsperiode.

Kort fortalt
Bonusordningen er bl.a. kendetegnet ved:

  • Bonus udbetales automatisk af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) til de berettigede arbejdsgivere, når EGU-vejlederen registrerer i EGU portalen, at en praktikperiode er gennemført.
  • Der bliver udbetalt en bonus på 68 kr. pr. dag, men samlet set kan en virksomhed få op til 40.000 kr.
  • Ordningen er baseret på kalenderdage for praktikperioden.

EGU-elever er en ordning, som alle uanset herkomst kan benytte til forskel fra IGU-ordningen, der er målrettet flygtninge.

Bonusordning
Bonusordningen for EGU-elever er en del af trepartsaftalen fra marts 2016 om integration af flygtninge. Formålet med bonussen er at give en ekstra tilskyndelse til at tage EGU-elever. Der er nu udarbejdet en nærmere vejledning for, hvordan bonusordningen er for virksomheder, der tager EGU-elever.

Vejledning 
Læs vejledningen på Styrelsen for IT og Lærings hjemmeside:

http://admsys.stil.dk/EGU/Dokumenter/Vejledninger