Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tilskud til lærlinge

Se de forskellige muligheder for tilskud til lærlinge.

Lønrefusion under skoleophold

 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) her finder du lønrefusionssatser, befordringsgodtgørelse. Det hed tidligere Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)

Præmie- og bonusordning for lærlinge er stoppet

Den 31. december 2013 udløb præmie- og bonusordning til erhvervsuddannelseselever.

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale inden udløb af præmie- og bonusordning, skal du huske, at du aktivt skal søge om præmie og bonus senest et år efter, at du har opnået ret til den enkelte præmie- og bonusrate.

Præmie og bonus søges via virk.dk

Tilskud til voksenlærlinge

Se Dansk Byggeris cirkulært om tilskud til voksenlærlinge

Den 1. januar 2015 kom der nye regler omkring voksenlærlingeordningen, som har givet anledning til fortolkningstvivl omkring det forhøjede løntilskud på 40 kr. Her bliver reglerne uddybet, og der er en række eksempler

Løntilskud til lærlinge der uforskyldt har mistet deres praktikplads

Læs om, hvordan du får tilskud, når du skriver kontrakt med en lærling, der uforskyldt har mistet sin læreplads, på virk.dk