Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Uddannelsesaftaler

Vil du indgå, forlænge eller ophæve en uddannelsesaftale? Find information og blanketter herUddannelsesaftale
Indgåelse af en uddannelsesaftale sker på Undervisningsministeriets godkendte blanket "uddannelsesaftale".  Blanketten udfyldes og sendes til skolen. Der findes vejledning sammen med blanketten.

Ved ophævelse af uddannelsesaftale
Hovedreglen er, at en uddannelsesaftale efter prøvetiden kun kan ophæves, hvis aftalen er misligholdt, forudsætningerne er bristet, eller begge parter er enige. Udelukkes lærlingen fra skoleundervisningen, bortfalder uddannelsesaftalen. Aftale om ophævelse sker på blanketten "Ophævelse af uddannelsesaftale".

Forlængelse af uddannelsesaftale
Aftalen kan forlænges, hvis lærlingen har været fraværende på grund af sygdom mere end 10 % af den fastsatte uddannelsestid. Aftale om forlængelse eller forkortelse sker på blanketten. "Tillæg til uddannelsesaftale".

Blanketterne findes på Undervisningsministeriets hjemmeside og på erhvervsskolen.

Find blanketter og vejledninger her


Korte aftaler

Mange virksomheder tør pga. den økonomiske situation ikke at binde sig til en ny lærling i over tre år. Men der findes muligheder for at indgå aftaler med lærlinge i kortere perioder med korte aftaler.


Se skema over, hvilke muligheder der er for kortere uddannelsesaftaler med lærlinge

 

Uddannelsesaftale med murermesterforening

Se videoen med Paul, der har en uddannelsesaftale med Gentofte murermesterforening.

Det betyder, at han på skift er i praktik hos syv forskellige håndværksmestre. 

Den form for uddannelsesaftale er den første af sin art i Danmark.