Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Partnerskabsaftaler

 

Hvorfor

Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og opfordrer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem Dansk Byggeri, kommunen – både skoleforvaltning, jobcenter og UU-vejledning og erhvervsskolen. Således kommer det samlede partnerskab ”hele vejen rundt” om den unge og medfører et fælles ansvar for at sikre praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen.


Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for uddannelsesklausuler indgår partnerskabsaftaler, for med partnerskaber får vi fat i al byggeaktiviteten i kommunen og ikke kun den kommunalbestyrelsen sætter i gang. Det sikrer flere praktikpladser end uddannelsesklausuler.

En partnerskabsaftale begynder med en drøftelse og senere politisk beslutning om, at kommunen vil bruge partnerskabsaftaler i stedet for uddannelsesklausuler. 

Når man påbegynder partnerskabet, er det vigtigt, at alle aktører mødes og aftaler, hvem der gør hvad, således forventningerne er afstemt.
Partnerskabsaftalerne er forskellige fra kommune til kommune og aktører og ressourcer kan variere. 

Erhvervsskolen, kommunen og jobcentret laver en oversigt over de unge, der mangler praktikplads. Eleverne udformer en elevprofil og Dansk Byggeris regioner skaber kontakt mellem medlemsvirksomheder og elever, ved at sende elevprofiler rundt til de rette virksomheder.

Sociale klausuler ødelægger uddannelsesflowet

Forbruger- og konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 30. august ”Vejledning om sociale klausuler”. Her fremgår det blandt andet, at ordregivere skal være opmærksom på, at sociale klausuler kan være en hindring for uddannelsesflowet, fordi virksomhederne vil vente med at ansætte lærlinge, til de har vundet et udbud. På den måde vil mange lærlingeforløb blive afbrudte.

 

Kommuner og jobcentre

Jobcentrene har kontakt med unge, der har gennemført grundforløbet, men ikke har en praktikplads og henvender sig i jobcenteret. Jobcenteret laver en elevprofil på den unge og Dansk Byggeri formidler kontakten mellem virksomhed og den praktikpladssøgende unge. Forudsat partnerskabsaftalen også inkluderer en indsats overfor nyledige, har Jobcentret endnu en vigtig rolle, da de har kontakten til denne målgruppe.

 

UU-vejledere og folkeskole

Folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har en bred kontaktflade og er derfor vigtige aktører i en partnerskabsaftale. UU har kontakt til de praktikpladssøgende unge, til folkeskolen og til erhvervsskolerne.

På folkeskoleområdet er UU's opgave at introducere bygge- og anlægsbranchen for folkeskoleeleverne for at skabe interesse for branchen – både for eux, eud og byggeriets videregående uddannelser som fx ingeniør eller bygningskonstruktør. UU kan samarbejde med erhvervsskolen og virksomheder om at lave brobygningsforløb eller på anden måde bringe bygge- og anlægsbranchen ind i undervisningen.

I nogle partnerskabsaftaler hjælper UU også erhvervsskolen med at få lavet en god elevprofil til de unge praktikpladssøgende.

 

Virksomheder

Bygge- og anlægsbranchen har brug for kvalificerede og dygtige medarbejdere nu og i fremtiden. Dygtige medarbejdere er med til at fremtidssikre branchen, øge produktiviteten og sætte fokus på nye idéer og løsninger. Det er helt centralt, at byggebranchen er med til at løfte uddannelsesansvaret og er med til at uddanne fremtidens ledere og medarbejdere.

Har din kommune indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, vil du løbende modtage information om arrangementer og få tilsendt elevprofiler, når der er unge praktikpladssøgende elever i din kommune, der passer på din virksomheds profil.

Som virksomhed kan I:

  • Deltage i arrangementer på erhvervsskolerne, hvor kommende elever og mestre kan møde hinanden, fx i forbindelse med faglige arrangementer.

  • Tag på besøg i den lokale folkeskole og fortæl om, hvordan det er at arbejde som håndværker og virksomhedsejer. Tag eventuelt en lærling med og lad ham/hende fortælle om uddannelsen både i parktik og på skole.

Erhvervsskoler 

Erhvervsskolerne hjælper eleverne med at udforme en elevprofil. Elevprofilerne er korte beskrivelser af de unges personlighed og drømme samt et foto af dem. Elevprofilerne sendes ud til Dansk Byggeris medlemsvirksomheder i kommunen af Dansk Byggeri og eleverne og evt. virksomhedskonsulenten følger op på udsendelsen.
I samarbejde med kommunen og virksomhederne, kan erhvervsskolerne også gennemføre arrangementer, hvor praktikpladssøgende elever og virksomheder kan mødes.

Erhvervsskolerne samarbejder også med folkeskolen og UU om at tiltrække flere kvalificerede elever til en bygge- og anlægsuddannelse. Flere erhvervsskoler har allerede inviteret folkeskoleklasser på besøg, og både elever og skolelærere bliver klogere på erhvervsuddannelserne. Nogle erhvervsskoler har også lavet arrangementer, der er målrettet forældrene til elever, der går i folkeskolens ældste klasser og snart skal vælge en ungdomsuddannelse.

Partnerskaberne giver også mulighed for en god kontakt mellem jobcenteret og erhvervsskolen, da jobcenteret vejleder unge ledige om deres uddannelsesmuligheder. Et besøg på en erhvervsskole kan give jobcentermedarbejdere indsigt i miljøet på erhvervsskolen og en større viden om erhvervsuddannelsernes rammer og muligheder.

Elevprofiler i partnerskabskommuner

I kommuner, der har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, udsendes mail og/eller brev til alle medlemsvirksomheder i kommunen med vedlagte elevprofiler. Her beskriver eleverne kort sig selv og de indsætter et foto. Virksomhederne har mulighed for at kontakte eleverne direkte med henblik på en samtale og eleverne opfordres til at tage ud og få en snak med virksomhederne.
Eleverne bliver matchet med virksomheder efter hvilket fag de uddanner sig til og hvilken kommune de bor i.

CV
Langt de fleste erhvervsskoler hjælper eleverne med at skrive CV og ansøgninger til praktikpladser. Det er vigtigt, at give virksomheden et godt indtryk af hvordan er, så virksomheden kan tage stilling til om han/hun passer godt ind. Derudover er det en god idé at oplyse om fritidsaktiviteter, erhvervserfaring fra fritidsjob osv. 

 

 
 

 

Kontakt

Helene Høj
Konsulenthhj@danskbyggeri.dk72160235 / 21478474Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)

Danmarkskort

Se hvilke kommuner der har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri her.