Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Erhvervsskoler

Erhvervsskolerne hjælper eleverne med at udforme en elevprofil. Elevprofilerne er korte beskrivelser af de unges personlighed og drømme samt et foto af dem. Elevprofilerne sendes ud til Dansk Byggeris medlemsvirksomheder i kommunen af Dansk Byggeri og eleverne og evt. virksomhedskonsulenten følger op på udsendelsen.
I samarbejde med kommunen og virksomhederne, kan erhvervsskolerne også gennemføre arrangementer, hvor praktikpladssøgende elever og virksomheder kan mødes.

Erhvervsskolerne samarbejder også med folkeskolen og UU om at tiltrække flere kvalificerede elever til en bygge- og anlægsuddannelse. Flere erhvervsskoler har allerede inviteret folkeskoleklasser på besøg, og både elever og skolelærere bliver klogere på erhvervsuddannelserne. Nogle erhvervsskoler har også lavet arrangementer, der er målrettet forældrene til elever, der går i folkeskolens ældste klasser og snart skal vælge en ungdomsuddannelse.


Partnerskaberne giver også mulighed for en god kontakt mellem jobcenteret og erhvervsskolen, da jobcenteret vejleder unge ledige om deres uddannelsesmuligheder. Et besøg på en erhvervsskole kan give jobcentermedarbejdere indsigt i miljøet på erhvervsskolen og en større viden om erhvervsuddannelsernes rammer og muligheder.


Inspirationsmateriale

Praktikpladsopsøgende arbejde (CV og elevprofiler) (link)

Arrangement: Mød en lærling og se tekniske hjælpemidler på erhvervsskolen
 (pdf)

Arrangement: "Mors dag" på Roskilde Tekniske Skole (pdf)

Forløb: Skoleklasse fra Herlev følger en byggeplads over et år (pdf)

Arrangement: Kom og lav et CV og oplev en stand-up komiker (pdf)

Forløb: Byg et Hus på Syddansk Erhversskole (link)

Arrangement: "Hvad sker der efter grundforløbet?" på Syddansk Erhvervsskole (pdf)

Forløb: "Byg toppen af et tårn" fra Randers (pdf)

Kontakt

Helene Høj
Konsulenthhj@danskbyggeri.dk72160235 / 21478474Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)

Danmarkskort

Se hvilke kommuner der har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri her.