Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvorfor partnerskabsaftale?

Dansk Byggeri har indgået partnerskabsaftaler med en række kommuner og bygherrer for at sikre flere praktikpladser

Partnerskabsaftaler bygger på frivillighed og opfordrer virksomhederne til at indgå uddannelsesaftaler med lærlinge. En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem Dansk Byggeri, kommunen – både skoleforvaltning, jobcenter og UU-vejledning og erhvervsskolen. Således kommer det samlede partnerskab ”hele vejen rundt” om den unge og medfører et fælles ansvar for at sikre praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen.


Dansk Byggeri anbefaler, at kommunerne i stedet for uddannelsesklausuler indgår partnerskabsaftaler, for med partnerskaber får vi fat i al byggeaktiviteten i kommunen og ikke kun den kommunalbestyrelsen sætter i gang. Det sikrer flere praktikpladser end uddannelsesklausuler.

Åben fakta om partnerskabsaftaler

En partnerskabsaftale begynder med en drøftelse og senere politisk beslutning om, at kommunen vil bruge partnerskabsaftaler i stedet for uddannelsesklausuler. Send enten en forespørgsel på partnerskabsaftale@danskbyggeri.dk eller kontakt konsulenten i din Region – du kan finde regionerne og regionskonsulenterne her.

Når man påbegynder partnerskabet, er det vigtigt, at alle aktører mødes og aftaler, hvem der gør hvad, således forventningerne er afstemt.
Partnerskabsaftalerne er forskellige fra kommune til kommune og aktører og ressourcer kan variere. 

Erhvervsskolen, kommunen og jobcentret laver en oversigt over de unge, der mangler praktikplads. Eleverne udformer en elevprofil og Dansk Byggeris regioner skaber kontakt mellem medlemsvirksomheder og elever, ved at sende elevprofiler rundt til de rette virksomheder.

Læs mere om aktørerne og deres roller i partnerskabsaftalerne her:

Erhvervsskoler

UU-vejledere og folkeskole

Kommuner og jobcentreKontakt

Helene Høj
Konsulenthhj@danskbyggeri.dk72160235 / 21478474Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)

Danmarkskort

Se hvilke kommuner der har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri her.