Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Kommunikationsstrategi

Kommunen

Kommunen sender borgmesterbrev til virksomhederne i kommunen, hvori der opfordres til at hjælpe med praktikpladser til kommunens unge - med reference til partnerskabsaftalen. Se eksempel her

 • Indrykker annoncer i lokalavis.
 • Gode historier i artikelform udarbejdes på tværs af partnerskabet.

   

Dansk Byggeri og erhvervsskolen (UU) 

Sammen udvikles der CV'er

 • CV til hver enkelt elev. Se eksempel her

 • Samarbejde med kontaktlærer på det enkelte grundforløb/SKP-forløb. 

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri sender brev til alle medlemsvirksomheder i kommunen som indeholder:

 • En opfordring om at hjælpe eleverne med at finde en praktikplads.
 • Information om de elever der er relevante for deres fag, dvs. tømrerelever til tømrervirksomheder. Se eksempel her
 • Information om praktikpladspræmien på 33.000 kr.

Dansk Byggeri og skolearrangement

Virksomhederne inviteres til arrangement på skolen, så de kan møde eleverne

 • Arrangementet har et tema: fx tekniske hjælpemidler. Se eksempel her
 • Invitation til virksomhederne skal oplyse ”for resten kan du også møde Anders, der står uden en praktikplads og søger inden for tømrerfaget.”
 • Det skal gøres tydeligt, at eleverne søger en praktikplads, evt. vha. T-shirt eller ”Jeg søger praktikplads”-skilt.

Skolens praktikpladskonsulenter 

Besøgsrunde til alle virksomheder i kommunen.

 • Der er et specielt fokus på de udsendte breve og de virksomheder, der har fået breve som nævnt ovenfor.
 • Informationsmateriale om grundlag og økonomi for de tre uddannelsesaftaler: ordinær uddannelsesaftale, kort uddannelsesaftale, kombinationsaftale.
 • Evt. andet informationsmateriale - i stil med Dansk Byggeris ”Tag en lærling”. Se pjecen ”Tag en lærling” her


 

Kontakt

Helene Høj
Konsulenthhj@danskbyggeri.dk72160235 / 21478474Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)

Danmarkskort

Se hvilke kommuner der har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri her.