Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Til UU-vejledere og folkeskole

Folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har en bred kontaktflade og er derfor vigtige aktører i en partnerskabsaftale. UU har kontakt til de praktikpladssøgende unge, til folkeskolen og til erhvervsskolerne.

På folkeskoleområdet er UU's opgave at introducere bygge- og anlægsbranchen for folkeskoleeleverne for at skabe interesse for branchen – både for eux, eud og byggeriets videregående uddannelser som fx ingeniør eller bygningskonstruktør. UU kan samarbejde med erhvervsskolen og virksomheder om at lave brobygningsforløb eller på anden måde bringe bygge- og anlægsbranchen ind i undervisningen.

I nogle partnerskabsaftaler hjælper UU også erhvervsskolen med at få lavet en god elevprofil til de unge praktikpladssøgende.

 

Se undervisningsmateriale her


Inspirationsmateriale:

Obligatoriske besøg på den lokale erhvervsskole for 7. og 8. klasse i Vejle. (pdf)

Skoleklasse fra Herlev følger et byggeri over et år (pdf)

8.klasse flytter matematikundervisningen ud på erhvervsskolen, side 21 (link)

 

 

 

Kontakt

Helene Høj
Konsulenthhj@danskbyggeri.dk72160235 / 21478474Regionalpolitik, arbejdsmarked og uddannelse (RAU)

Danmarkskort

Se hvilke kommuner der har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri her.